Man kan søge aktindsigt hos offentlige myndigheder om at få dem til at udlevere diverse tal de har. Dog tager det dem typisk en million år at svare.

fra: Emil Ole William Kirkegaard <the.dfx@gmail.com>
til: kbh@politi.dk
dato: 10. februar 2015 kl. 19.10

Hej Politi,

Jeg søger hermed aktindsigt om at få samme information som I har udleveret til journalisten her:

Det drejer sig oprindelsesland og statsborgerskab for personer som blev varetægtsfængslet i København. Journalisten omtaler tal fra 2013. Jeg søger dog aktindsigt i tal for alle år I har.

Jeg vil gerne have tallene i en regnearkfil (.xls eller .ods).

Formålet er forskning i indvandring i Danmark.
Mvh.
Svar:
fra: kbh-ledelsessekretar@politi.dk
til: the.dfx@gmail.com
dato: 11. februar 2015 kl. 09.08

Jeg skal hermed foreløbig bekræfte modtagelsen af Deres henvendelse.

 

Med venlig hilsen

 

Anette Klausen

kontorfuldmægtig

 

 

Juridisk Sektion

Politigården, opgang F, 1. sal, fag 20

1567 København V

Tlf.         +45 3314 1448

Direkte: +45 3521 2517

E-mail:   adk002@politi.dk

Web:      www.politi.dk/koebenhavn

Og:

fra: kbh-ledelsessekretar@politi.dk
til: the.dfx@gmail.com
dato: 13. februar 2015 kl. 12.40

Københavns Politi, Juridisk Sektion, bekræfter hermed modtagelsen af Deres mail af 10. februar 2015 hvori De har begæret aktindsigt.

Jeg kan oplyse, at De som udgangspunkt kan forvente, at modtage et svar på henvendelsen indenfor 7 dage fra modtagelsen. Såfremt besvarelsen nødvendiggør indhentelse af arkiverede sager, må sagsbehandlingstiden dog forventes at være op til 4 uger.

Sagen behandles under journalnummer 0100-10170-00271-15

Med venlig hilsen

Lise Nielsen

kontorfuldmægtig

Politigården, opg. F, 1.sal, fag 20

Ledelsessekretariatet

1567 København V

Tlf:          +45 33141448

Direkte +45 35212008

Lokal      (11) 2008

E-mail    lni011@politi.dk

Og endelig 6. marts 2015 kl. 12.20 kom der et svar. Det bestod i en PDF med tallene. Det tog altså i alt ca. 26 dage.

Jeg venter stadig på svar for:

fra: Emil Ole William Kirkegaard <the.dfx@gmail.com>
til: mbbl@mbbl.dk
dato: 2. januar 2015 kl. 22.07
Kære Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,

Jeg kunne godt tænke mig al den data som ligger bag jeres udgivelse “Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. december 2014“.

Altså, jeg kunne godt tænke mig data for de fem kriterier* efter alle boligområder i Danmark, ikke bare dem som I viser i jeres faktaark. Jeg kunne godt tænke mig dem for alle de år I har data fra. I har jo publiceret ‘ghettolisten’ i flere år, så det ville være spændende at have data for alle år at sammenligne med.

Formålet er forskning og formidling.

Mvh.
Emil

* De fem kriterier er:
1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år ogderover (gennemsnit for de seneste 2 år).

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alenehar en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboerei samme aldersgruppe.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct.af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Jeg har i dag sendt følgende:
fra: Emil Ole William Kirkegaard <the.dfx@gmail.com>
til: mbbl@mbbl.dk
dato: 16. april 2015 kl. 18.44
Kære Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,

Jeg vil minde jer om at jeg stadig ikke har fået et svar. Jeg vil derfor gøre opmærksom på at aktindsigt som udgangspunkt har en frist på 7 arbejdsdage. Min forespørgsel blev indsendt 2. Januar. Det er mere end 3 måneder siden. http://aktindsigtshaandbogen.dk/aktindsigtssagen/quick-guide-med-kommentarer/sagens-afgoerelse/rettidig-behandling-af-aktindsigtsanmodningen-36-stk-2-og-3.html

Hvornår kan jeg forvente at få dataene?

Mvh.

Emil

Og nu jeg var i gang:
fra: Emil Ole William Kirkegaard <the.dfx@gmail.com>
til: tmf@tmf.kk.dk
dato: 16. april 2015 kl. 18.41
Hej KK,

Jeg vil gerne have aktindsigt i brugen af de omtalte cykler. http://politiken.dk/indland/ECE2629473/koebenhavn-dropper-prestigeprojekt-bycyklerne-laegges-i-graven/

Siden at cyklerne har GPS m.v., så må I have data for hvor meget de bliver brugt.

Mvh.

Se her for mere: http://www.voxliberalis.dk/hvad-med-undskyld/