Bør man forbyde ANTIFA m.v.?


Loven og voldelige organisationer

Grundloven gør det muligt at forbyde organisation som søger at opnå deres mål med vold m.v.:

§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2.
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3.
Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
Stk. 4.
Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.
Stk. 5.
Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.

Dette er faktisk det samme som terrorisme, i hvert fald under nogle betydninger.

Wikipedia:

Terrorism is commonly defined as violent acts (or the threat of violent acts) intended to create fear (terror), perpetrated for an economic,[1] religious, political, or ideological goal, and which deliberately target or disregard the safety of non-combatants (e.g., neutralmilitary personnel or civilians). Another common definition sees terrorism as political, ideological or religious violence by non-state actors. Some definitions now include acts of unlawfulviolence and war. The use of similar tactics by criminal organizations for protection rackets or to enforce a code of silence is usually not labeled terrorism, though these same actions may be labeled terrorism when done by a politically motivated group. Usage of the term has also been criticized for its frequent undue equating with Islamism or jihadism, while ignoring non-Islamic organizations or individuals.[2][3] In the international community, terrorism has no legally binding, criminal-law definition.[4][5]

Dictionary.com:

noun
1.
the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes.
2.
the state of fear and submission produced by terrorism or terrorization.
3.
a terroristic method of governing or of resisting a government.

Den Danske Ordbog:

1. anvendelse af terror for at fremme et bestemt politisk eller religiøst mål

1a. voldelig, hensynsløs eller chikanerende adfærd over for nogen SPROGBRUG sjældent

Da det således hører under terror, så burde man også kunne anvende terrorlovene, hvilket politiet da også lader til at gøre brug af, i hvert fald nogle gange. Det skal siges at disse love generelt ikke er ønskværdige, da det er alt for vage i deres formuleringer (se fx).

Hvis man kan, bør man så?

Man kan osse tænke taktisk i det, og overveje hvad man ville få ud af det. Lad os antage at man vinder retssagen, ANTIFA m.v., og de bliver forbudt, hvad forskel gør det? De modtager formentlig ikke foreningsstøtte, og hvis de ville, så ville de bare kunne lave en ny forening, som man har set med nazist eller nazist-lignende partier gennem tiden i Tyskland (NPD).

Omvendt, så ville et forbud gøre dem til martyrer for nogle af deres tilhængere og andre udenforstående. Dette ville muligvis give dem en større positive effekt end et forbud ville skade dem.

Af ovenstående grunde støtter jeg generelt ikke forsøg på at forbyde organisationer eller partier. Det er ofte virkningsløst eller kontraproduktivt. Desuden er der en lang historie om diktatorer og et-parti stater som forbyder (andre) partier som led i deres totalitarisme. Love som forbyder partier er ofte vage, hvilket gør det til et fortolkningsspørgsmål om partier skal forbydes. Det minder mig lidt om retssagen mod Sokrates, hvor hans kriminelle handling bestod i at “corrupting the youth and impiety”.

Hvad siger politiet?

Jeg var nysgerrig efter om hvorvidt politiet havde gjort sig nogle tanker i denne retning. Vi har i Danmark ikke tradition for at forbyde partier eller politiske organisationer, og det ville være trist at starte en. Men politiet har rig erfaring med diverse venstrefløjsekstremister som angriber fredelige demonstranter (tilfældigt eksempel).

Omvendt, så har politiet en masse ansatte som er ekstreme regelryttere, og nok ville anvende en lov uanset hvilken effekt den har eller hvad formålet er (forbud mod rusmidler, knivloven, måltal).

I hvert fald skrev jeg dem en email:

[14. december 2013 17:07]

Hej Politi,
Har I overvejet at benytte Grundlovens §78, stk. 2 mod ANTIFA og lign. organisationer som virker ved politisk vold? De har jo gjort arbejdet meget nemt for jer ved selv at beskrive deres handlinger både i bøger og på deres hjemmeside.
I kunne jo bruge den seneste sag i forbindelse med deres chikane af Danish Defence League i København til at indlede en retssag.
§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2.
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3.
Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
Stk. 4.
Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.
Stk. 5.
Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.

Og fik et svar:

[2. januar 2014 kl. 11.02]

Til Emil W. Kirkegaard

Københavns Politi, Ledelsessekretariatet, bekræfter hermed modtagelsen af Deres mail af 14. december 2013.
Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.
Deres henvendelse bliver behandlet under journalnummer: 0100-60190-00001-13.

Med venlig hilsen

Anette Klausen
Kontorfuldmægtig

Jeg fik aldrig et senere svar, på trods af at der skulle gå maks 90 dage. Der er nu gået 487 dage.

Jeg lærte ikke hvad politiet mente om at forbyde den slags organisationer. Men jeg fik mere evidens for at sende emails til det offentlige ofte er nyttelyst og når det ikke er, så er svartiderne meget langsomme.