Bloggen Kulturradikalisme Smadrer Danmark påstår at DR manipulerer med hensyn til hvor godt folk fra Bosnien klarer sig i Danmark. Men som er typisk for politiske blogs, så giver den ikke nogle egentlige data om hvor godt de klarer sig i landet. Den skriver:

Som Morten Uhrskov gentagne gange har dokumenteret, så færdiggør langt færre ikke-vestlige efterkommere deres uddannelse sammenlignet med etniske danskere. Procentdelen for efterkommerne er stagneret siden 2011 og er endda faldet en smule.
Om dette også gælder bosnierne vides som sagt ikke, men det er ganske sandsynligt.

Det er irriterende. Derfor besluttede jeg mig for at kikke efter. Bosnien-Herzegovina er inkluderet i mit tidligere publicerede studie, og her klarer de sig ikke særlig godt. Deres samlede S score er på -.78. Der er ingen score for danskere fordi jeg glemte at købe dataene, men der er scorer for andre lande. Hele listen ses nedenfor.

S scoren er et samlet mål for godt godt gruppen klarer sig mht. kriminalitet, indkomst, uddannelse og brug af offentlig forsørgelse. Højere er bedre.

For de teknisk interesserede, så stammer tallet fra en faktoranalyse med alle de socioøkonomiske variabler. Scorerne er således standardiseret til at have et gennemsnit på 0 og standardafgivelse på 1.

Country Score on the general socioeconomic factor
USA 1.61244
Belgium 1.26163
France 1.21555
Canada 1.20867
Switzerland 1.12573
Austria 1.10213
Australia 1.10136
Netherlands 1.07091
Finland 1.02674
Norway 0.9214
Japan 0.90857
Sweden 0.90745
Lithuania 0.90211
Germany 0.88794
Hungary 0.8639
Bulgaria 0.85429
Italy 0.83756
Spain 0.81968
South Africa 0.79153
United Kingdom 0.751
Russia 0.72804
Ukraine 0.72463
Greece 0.71416
Argentina 0.64445
Romania 0.61938
Iceland 0.54589
China 0.5447
Portugal 0.54386
Latvia 0.53251
India 0.51208
Poland 0.40592
Soviet Union 0.31177
Brazil 0.24962
Chile 0.02897
Ghana -0.00465
Israel -0.08693
Indonesia -0.09543
Philippines -0.16204
Kenya -0.19122
Croatia -0.26194
Egypt -0.28731
Tanzania -0.41146
Ethiopia -0.57487
Iran -0.57854
Uganda -0.58149
Bosnia-Hercegovina -0.78319
Vietnam -0.83137
Macadonia -0.86555
Sri Lanka -0.95115
Thailand -0.95542
Algeria -0.95893
Pakistan -1.08631
Tunisia -1.12141
Afghanistan -1.15156
Jordan -1.37048
Yugoslavia -1.43415
Morocco -1.44991
Iraq -1.54085
Yugoslavia, Republic -1.62137
Syria -1.84938
Turkey -1.94332
Somalia -2.06059
Lebanon -2.06574

 

Bemærk at Yugoslavia også ses på listen. Landet er der 2 gange af historiske årsager. Bosnien var en del af Jugoslavien, så dette tal kan nok bruges indirekte. Tallene stemmer nogenlunde fint overens: Bosnien-Herzegoniva: -.78, Jugoslavien #1 -1.43, Jugoslavien #2 -1.62.

For kriminalitet er der tal for danskere. Man kan hente en masse kriminalitetsdata fra Danmarks Statistiks Statistikbanken, hvilket jeg har gjort. Per capita dømte for kriminalitet blandt 15-29-årige for perioden 2000-2013 for personer fra hhv. Bosnien-Herzegovina og Danmark er 7.9% og 10.9%, altså et forhold på 1.39. Dvs. at de er 39% mere kriminelle end danskerne som gruppe. Datasættet er her: bosnien krim. Data fra FOLK2 og STRAFNA1.

Grundet de manglende danske tal, så kan vi sammenligne med svenskerne i stedet, som nok er temmelig ens med danskerne. Tabellen nedenfor viser de rå gennemsnit per variabel og per aldersgruppe.

Variable BIH SWE Forhold BIH/SWE
All_crime_age_15_19 5.14 4.65 1.10
All_crime_age_20_29 7.43 1.88 3.96
Income_15_19 22798 14899 1.53
Income_20_29 128748 104174 1.24
Income_30_39 207897 315331 0.66
Income_40_49 175189 354418 0.49
Income_50_59 106065 334434 0.32
Income_60 15211 112447 0.14
Basic_school_15_19 0.88 0.94 0.93
Basic_school_20_29 0.26 0.09 2.72
Basic_school_30_39 0.24 0.06 3.77
Basic_school_40_49 0.17 0.09 1.78
Basic_school_50_59 0.19 0.19 1.04
Basic_school_60plus 0.22 0.20 1.12
Long_tert_edu_20_29 0.05 0.18 0.27
Long_tert_edu_30_39 0.08 0.29 0.27
Long_tert_edu_40_49 0.05 0.17 0.30
Long_tert_edu_50_59 0.06 0.12 0.50
Long_tert_edu_60plus 0.07 0.11 0.69
Social_benefits_16_19 4.19 4.56 0.92
Social_benefits_20_29 21.05 6.25 3.37
Social_benefits_30_39 37.51 15.65 2.40
Social_benefits_40_49 51.47 17.31 2.97
Social_benefits_50_59 72.66 23.52 3.09
Social_benefits_60plus 96.79 48.87 1.98

 

For hver variabelgruppe kan vi sammenligne bosnierne med svenskerne.

Vi ser at de er en del mere kriminelle, særligt blandt de lidt ældre. Det store udsving på tværs af aldersgrupperne skyldes nok en tilfældighed.

De tjener en god del mere end svenskerne mens de er unge, nok fordi at de kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Men fra 30 års alderen og fremefter tjener svenskerne meget mere end dem.

De to kategorier er uddannelse er 1) dem som kun har grundskolen, og 2) dem som har færdiggjort en videregående uddannelse. Det er den sidste kategori som er relevant for DRs påståede succeshistorie. Svenskerne klarer sig meget bedre. Især blandt de yngre, hvilket er det modsatte af hvad man ville forvente hvis tingene blev bedre med tiden.

Tallene for brug af offentlig forsørgelse viser også et tydeligt mønster: bortset fra de 16-19-årige, så bruger folk fra Bosnien og Herzegovina meget oftere velfærdsydelser end svenskerne.

Mere information om variablerne findes i supplementeringsmaterialet for studiet.

Men vi kan vist godt konkludere at integration af Bosniere (heller) ikke er en succeshistorie.