Siden at medierne skriver:

Hver tredje dømt for voldtægt er indvandrer: Nu kræver DF udvisning

Reaktionen kommer efter, at en at Metroxpress skriver om tal fra Danmarks Statistik og en ny opgørelse fra Syddansk Universitet, der viser, at hver tredje voldtægt i Danmark begås af indvandrere.

Jeg ved ikke lige hvilke tal de bruger. Jeg har dog hentet de nyeste tal fra Danmarks Statistiks databank. De ses i grafen nedenfor.

voldtægt år indvandrer

Stigningen omkring 2007 kan måske tilskrives krisens start, måske.

Vi ser nærmere på tallene:

    2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   Alle år
Voldtægt Personer med dansk oprindelse 49 39 41 39 38 63 41 40 32 36 43 30   491
  Indvandrere 21 22 12 15 16 20 14 22 27 20 15 17   221
  Efterkommere 4 5 0 4 1 3 7 8 7 2 1 1   43
                              0
  Alle ikke-danskere 25 27 12 19 17 23 21 30 34 22 16 18   264
  I alt 74 66 53 58 55 86 62 70 66 58 59 48   755
  Alle ikke-danskere, i % 33.78% 40.91% 22.64% 32.76% 30.91% 26.74% 33.87% 42.86% 51.52% 37.93% 27.12% 37.50%   34.97%

 

Udregningerne er mine, tallene i de første 4 linjer bortset fra sidste kolonne er fra DST. Vi ser altså at hvis man summerer tal over hele perioden 2000-2013, så står ikke-danskere (1. og 2. gen.) for ca 35% af de dømte voldtægtsdømte. Pga. det relativt lave antal voldtægter, så svinger tallene en del fra år til år. I 2002 stod de ‘kun’ for 23% af dømte voldtægtsdømte, mens de i 2010 udgjorde 52%.

Da antallet af ikke-danskere øges støt, så vil man dog over en længere periode forvente at deres andel øges betragteligt som man ser i andre lande med samme type problemindvandrere (dvs. de fleste nordlige europæiske lande).

Det bør her også nævnes at ikke-danskerne udgør en meget mindre del af befolkningen end 35%. Hvis man bruger befolkningstallene, så kan man udregne voldtægtsdømte per person. Jeg har lavet udregningen og den er at ikke-danskerne er ca. 280% overrepræsenteret blandt voldtægtssdømte. I perioden udgjorde de i gennemsnit 9.05% af befolkningen, men som nævnt 35% af voldtægtsdømte, ergo et forhold på 3.87.

  2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   Alle år
Personer med dansk oprindelse 4951858 4953023 4955604 4959310 4964224 4969384 4977829 4985415 4992000 4998111 5000055 5001954   4975730.6
Indvandrere 296924 321794 337802 343367 350436 360902 378665 401771 414422 428904 441538 456386   377742.6
Efterkommere 81238 93537 104234 108728 112799 116798 119297 124265 128316 133613 138923 144288   117169.7
                             
Alle ikke-danskere 378162 415331 442036 452095 463235 477700 497962 526036 542738 562517 580461 600674   494912.25
I alt 5330020 5368354 5397640 5411405 5427459 5447084 5475791 5511451 5534738 5560628 5580516 5602628   5470642.8
Alle ikke-danskere, i % 7.09% 7.74% 8.19% 8.35% 8.54% 8.77% 9.09% 9.54% 9.81% 10.12% 10.40% 10.72%   9.05%
                             
                            Forhold til dansk gennemsnit
                            3.8651569456

 

Tallene kan man selv hente her:

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=STRAFNA1&PLanguage=0

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=FOLK2&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree

eller bare bruge min fil: voldtægt indvandrere.ods