Politikerne fra de centrale partier har gjort det (endnu) sværere at få fat i information som det offentlige ligger inde med men som ikke umiddelbart er offentligt tilgængelige. Det er dog stadig muligt at kræve informationer udleveret og nogle gange lykkedes det, og ofte ikke. Siden mange aktindsigter omhandler informationer man alligevel har tænkt sig at dele frit bagefter, så ville det give mening hvis der var en åben platform til aktindsigter.

Den optimale løsning ville være at det offentlige selv lavede en central platform hvor alle aktindsigter blev noteret i og hvor man kunne gøre tingene offentlige hvis man ville (som den som søger). Men nu ved vi godt hvordan det plejer at gå med offentlige IT-projekter, så den ide må nok opgives. I hvert fald er der ingen offentlig portal lige nu.

Men opgaven med at bygge en platform til aktindsigter er en relativ beskeden opgave som nok kunne klares på under en uge hvis man havde en lille gruppe duelige programmører men samtidig ville det samfundsmæssige udbytte måske være meget stort. At have en åben platform ville også gøre det muligt at samle detaljeret statistik om hvor ofte folk får afslag, hvilke love som bruges til at give afslag (relevant for debatten om den nye offentlighedslov) og hvor lang tid det tager (meget lang tid). Faktisk har det offentlige en interesse i at have en platform fordi det betyder at de vil modtage færre kopier af de samme anmodninger.

Forslag til opsætning

Her er et lille bud på hvordan en sådan side kunne sættes op. Databasen tænker jeg ville se nogenlunde sådan her ud:

aktindsigt_database

Jeg har skrevet det på engelsk fordi det er nemmere at arbejde med da alt andet i programmering står på engelsk og fordi det i så fald er nemmere at arbejde sammen på tværs af sprog.

Databasen består af 4 primære objekter:

  1. User (bruger). Denne type er som regel indbygget i det web framework man bruger. Det er i Django, som er det Python framework jeg har tænkt mig at bruge. Brugerobjektet har folks kode-hash, emails og den slags.
  2. Request (anmodning). Dette er de anmodninger om aktindsigt som folk har lavet. Der er en henvisning til den bruger som har oprettet den i systemet. Endvidere er der information om hvor der er søgt aktindsigt (fx Finansministeriet; recipient), hvad status er på anmodningen (godkendt, afvist, venter på svar) og hvis den er afslået, hvilken paragraf har de så brugt til at afvise den med. Her burde man måske også tilføje om der er klaget over afgørelsen til ombudsmanden da det er mit indtryk at dette ofte bliver gjort, nogle gange med succes.
  3. Communication (kommunikation). Ideen er at hver gang der er et stykke kommunikation om en given anmodning så oprettes den som et objekt i sig selv. Den har så sin egen dato og modtager/afsender, så det er nemt at søge i. Der er også teksten hvis det er tekstbaseret. Teoretisk kunne det også være et telefonopkald, så ville man blive nødt til at vedhæfte en lydfil. Det er dog nemmere at holde det til tekst, og man kunne evt. nedskrive ting der bliver sagt i en telefonsamtale. Kommunikationsobjekterne er bundet til den anmodning som de hører til.
  4. Content (indhold). Hvis indsigten resulterer i at man får noget data udleveret, så oploader man her det man har fået udleveret. Det kunne være ting som PDF- eller excel-filer. Loven siger at de skal give én informationen i det format man ønsker.

Jeg forestiller mig at processen med at lave en anmodning ville være nogenlunde sådan her:

  1. Opret en bruger på siden hvis nødvendigt.
  2. Skriv en email til et offentligt embede om noget information man ønsker udleveret.
  3. Opret derefter en anmodning på systemet, notér hvem anmodningen er sendt til og indsæt den email du skrev til embedet i en kommunikation.
  4. Herefter venter man på at de svarer. Som regel får man en bekræftelse i løbet af et par dage. Den indsættes man så i systemet også, inkl. hvilke dato den er fra. Det er fra den dato som de har et par uger til at svare (sker dog sjældent i praksis).
  5. Efter som regel et halvt år eller sådan, så får man et svar, enten med de informationer man ønskede sig eller med et afslag. Uanset hvad, så indsætter man deres email i systemet og opdaterer statussen på anmodningen. Fik man nogle informationer, så oploader man dem til systemet også.

Hvis man laver et sådant system, så ville det være relativt nemt at gøre alle dataene åbent tilgængelige og med søgesystemer som gør det meget nemmere for andre at finde ting andre har fået udleveret og holde øje med hvad der bliver udleveret, hvem der er langsom til at udlevere dem, og hvilke paragraffer som bliver brugt til at afvise dem med.

Domæner

Der er flere mulige domæner man kunne bruge. Vi overvejer:

Vi hører gerne fra folk der er interesserede i et samarbejde. Vi er to som kan Django men som er mindre gode til front-end design, og heller ikke kender juraen alt for godt.