Jeg har netop sendt denne email:

Emil O. W. Kirkegaard <the.dfx@gmail.com> Mon, Jun 13, 2016 at 2:22 AM
To: post@statsforvaltningen.dk

Jeg søger hermed aktindsigt i denne sag, særligt om hvad der er sket siden 2012.

Jeg vil også gerne have et estimat på de samlede omkostninger per år (eller per måned) med denne praksis med at printe e-mails ud og køre dem med lastbil.

Med venlig hilsen,

Emil

Automatisk svar:

post@statsforvaltningen.dk <post@statsforvaltningen.dk> Mon, Jun 13, 2016 at 2:23 AM
Reply-To: “post@statsforvaltningen.dk” <post@statsforvaltningen.dk>
To: “the.dfx@gmail.com” <the.dfx@gmail.com>

**Automatisk kvittering for modtagelse af din e-mail**

Dette er en kvittering for, at Statsforvaltningen har modtaget din email. Din e-mail vil blive behandlet hurtigst muligt. Denne e-mail kan ikke besvares.

Efter reglerne i Persondataloven må vi ikke sende e-mails til dig med personfølsomme oplysninger, medmindre e-mailen kan signeres og krypteres. Vi kan kun sende signerede og krypterede e-mails som svar på en allerede signeret og krypteret e-mail. En e-mail signeres og krypteres ikke automatisk, hvis du sender en almindelig e-mail til os til post@statsforvaltningen.dk. Vi svarer dig derfor ikke pr. e-mail, men sender vores breve til dig som almindelig post, medmindre du har sendt din e-mail krypteret.

Hvis du gerne vil have din post fra os i din dokumentboks, skal du sende en besked til os fra din dokumentboks på borger.dk.

Hvis din henvendelse vedrører De Sociale Nævn eller Beskæftigelsesankenævnene vil e-mailen blive videresendt til Ankestyrelsen, da sagsbehandlingen af klager på disse områder pr. 1. juli 2013 overgik til Ankestyrelsen, som blev klageinstans.

Husk at skrive dit navn, adresse, eventuelt telefonnummer og journalnummer, hvis du allerede har en sag i Statsforvaltningen. På Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål, finde
ansøgningsblanketter, m.m.

Venlig hilsen
Statsforvaltningen

At de vil sende et papirbrev tyder jo ikke godt. Hvorfor ikke bare sende mig en krypteret besked med min offentlige PGP-nøgle? Jeg er sikker på at jeg kunne finde på andre løsninger som er sikre nok og ikke kræver at man bruger 8 kroner i porto og en konvolut, og tid på at sende et papirbrev.