Louise har her1 forsøgt at definere hvad en filosof er. Selvom jeg godt kan lide at hun prøver, så mener jeg at forsøget fejler, det gør det af flere årsager.

Louise har opstillet 6 bud “til hvad der kendetegner en rigtig filosof” Disse er:

  1. En filosof udtænker nye mulige metoder og teorier.
  2. En filosof forholder sig altid åbent og kritisk overfor enhver form for teori eller holdning – også sine egne.
  3. En filosof tænker og argumenterer rationelt, konsekvent og logisk.
  4. En filosof afklarer og afgrænser betydningen og definitionen af diverse begreber og filosofiske spørgsmål – ikke det modsatte.
  5. En filosof kender forskellen på en personlig overbevisning og et videnskabeligt udsagn.
  6. En filosof har en stor faglig viden og er altid up-to-date med den nyeste og relevante fagvidenskabelige forskning indenfor det givne filosofiske forskningsområde.

Først bemærker man ‘en rigtig filosof’, som enten er en tautologi eller en underlig skildring mellem rigtige og forkerte filosoffer? Jeg antager, at hun blot stadfæster at de andre er forkerte filosoffer i.e. ikke-filosoffer.

Det næste spørgsmål er så om disse alle er nødvendige krav eller tilstrækkelige krav. Det skulle være let at se, at det ikke kan være tilstrækkelige krav alene, thi nogle af kravene (fx 6) ville gøre mange mennesker til filosoffer som ikke er det e.g. videnskabsmænd på det relevante område. Lad os derfor antage, at de alle er nødvendige.

Krav nummer to er problematisk. Ikke engang en stor filosof som Descartes kan siges, at overholde det kriterium og der er sikkert mange andre også. Med mindre at man vil tilkendegive at alle disse ikke er filosoffer, så må kravet falde.

Krav nummer tre er vagt. Hvad vil det sige, at argumentere rationelt og logisk? Udover at dette også virker som en tautologi.2 Konsekvent ifht. hvad? Logikkens aksiomer/principper? Det er særdeles problematisk thi der er usikkerhed om hvilke principper det er, hvordan kan man kræve at alle filosoffer følger noget, som det er filosoffernes opgave at afdække? Men hvis det ikke var problematisk, så ville det igen være en tautologi. Det er måske ikke så meget et krav per se, men nærmere en generel tendens hos filosoffer. Filosoffer laver også fejlslutninger. Men vi kan blive enige om, at filosoffer generelt har en evne til at gennemskue fejlslutninger.

Krav nummer fire virker ikke umiddelbart problematisk, men i sin redegørelse skriver Louise:

“Derfor kan en filosof også altid forklare sine tanker og teorier på en meget klar, enkelt og entydig måde. For jeg mener simpelthen, at der må være en klar og logisk sammenhæng mellem det at have gennemtænkt sine tanker og så det at kunne formulere dem.”

Udover det stadigt kommende tautologier (klar, enkelt, entydig), så er det falsk. Underligt, at Louise selv kommer ind på at filosoffer ikke selv kan skrive klart, uden at opdage at dette går direkte imod hendes krav. Hvis man har læst e.g. Kant så ved man, at det er ganske svært at forstå, også taget i betragtning af tidsforskellen og oversættelsen. Nutidige filosoffer er heller ej klare, ikke engang danske.

Krav nummer fem er meget problematisk, da den antager at der virkelig er tale om en radikal forskel. Dette er uklart og det er filosoffens opgave at undersøge om der findes såkaldte subjektive sandheder eller om skønhed, etik, musik etc. kan vurderes objektivt.

Jeg ser ingen grund til at tro, at en filosof er up-to-date med videnskabelige facts. Dette krav bliver besværligt jo længere tilbage i tiden vi ser. Var Aristoteles up-to-date med videnskabelig viden i Kina? Det tror jeg ikke. Louise kan måske redde den med, at dette krav kun gælder nutidige filosoffer og at der er andre krav for at identificere filosoffer i andre tidsperioder.

Således slutter min kritik af Louises forsøg på at definere filosof. Jeg tror, at jeg selv vil gøre et forsøg også skal hun et al være velkommen til at kritisere mit.

1Filosof eller akademisk vrøvlehoved? – Seks krav til en rigtig filosof

2I den strenge forstand er rationelt. Se min diskussion i “Om rationalitet”