Betragt følgende udveksling:

Mental projektion: Om et måned er det min fødselsdag!

Emil: Nå, er du sikker på det?

Mental projektion: Ja da, jeg har fødselsdag den 24. juli og i dag er den 24. juni, derfor har jeg fødselsdag om et måned.

Emil: Hmm…

De fleste mennesker bruger dette princip, men har næppe analyseret det nærmere. Princippet kan formuleres præcist således:

MP: Hvis og kun hvis X er den N’te dag i måned A, så er et måned efter X den N’te dag i måned A+1.

N er datoens nr. e.g. Den 7 april. A er et måned i månedsrækken, som kan ses i tabel 1.

Tabel 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

§1. Hvis A overstiger 12, så trækkes 12 fra, i.e. man slutter med 1. Måneden efter December er Januar.

§2. Kun naturlige tal kan anvendes i variablerne.

Eksempel

Dag 17. Juni. N er 17. A er 6. A+1 er dermed 7 i.e. Juli. Et måned efter den 17. Juni er den 17. Juli.

Kritik

Måned er ikke noget fast begreb; antallet af dage i et måned skifter fra 28 til 31. MP er uanvendeligt hvis næste måned har færre dage end N; e.g. MP er uanvendeligt på 30. og 31. Januar, da der ingen 30. eller 31. dag er i Februar. Det hjælper ikke at forsøge at normalisere ‘måned’, da man ikke kan ramme et naturligt tal vha. gennemsnitsudregning1 som kræves af §2. Andre metoder forrykker kalenderen.

1Tallet bliver ca. 30,4