Alternativ "dobbelt-aspekt"-teori


Velkommen til filosofi om sindet!

For dem, der ikke kender dobbelt-aspekt-teorien, så går den kort fortalt ud på, at monisme er korrekt, i.e. der findes kun en substans, men at denne substans kan tage mindst to aspekter eller faser. Valget af ordet faser virker som en forsøgt analogi til fysikkens faser med molekyler.[1]Denne mindst dobbelte aspekt af substans skal så forklare, hvorfor der findes ‘sind’ og ‘materie/fysisk stof’ samtidigt med, at monisme er sandt.

Men lykkedes det? Substans dualisme postulerer, at der findes to salgs substans, mens dobbelt-aspekt teori postulerer, at der findes en slags substans, men to (eller flere) aspekter af samme. Det kunne være et forsøg på at få monisme til at være kompatibel med dualisme. Bemærk, at dualisme faktisk er mere simpel. Se illustrationen:

Det er kontroversielt, hvordan simpelhed måles, men her burde det kunne ses, at der er to forskellige områder i dualisme, men tre i dobbelt-aspekt teorien.

Dobbelt-erfaring teorien

Dobbelt-erfaring teorien er lidt anderledes end dobbelt-aspekt-teorien i den form, der blev forklaret tidligere. I stedet for at substans har to aspekter eller faser, så er det bedre at sige, at den kan opleves på to forskellige måder. Sindet er den indre oplevelse (inner experience) af substansen i hjernen, som vi har, mens kirurgen oplever den fra med en ydre oplevelse. Når vi har en ydre oplevelse, så kommer informationerne fra de ydre sanser; synet, hørelsen, følelsen, smagssansen og lugtesansen, mens når man har en indre oplevelse, så kommer det fra den indre sans.2

Dobbelt-erfaring-teorien er mere plausibel, fordi den opererer med mere kendte størrelser, samt at der er en stærkere analogi. Den stærkere analogi er, at vi ved, at det er muligt at opleve den samme ting på flere måder, mens vi ikke rigtigt ved noget om flere aspekter af substanser. Vi har en svagere analogi til faserne i fysik.

1Fast form (s), flydende form (l) og gas form (g).

2Hertil kan der føres en længere diskussion om, hvorvidt de ydre sanser skal igennem den indre sans for at komme ind til bevidstheden.