Efter at have hørt flere øl-drikkere påstå, at de kunne smage forskel på en Grøn Tuborg og en Grøn Tuborg Light, så besluttede jeg mig, som den gode empiriker(tilhængerform af empirisme)jeg er, at lave et eksperiment.

Metodologien

Det var klart til at starte med, at forsøget ikke ville blive omfattende, da jeg havde på fornemmelsen at det ville give praktiske problemer og at det var unødvendigt for at falsificere deres påstande. Vi købte to øl, en Grøn Tuborg (herefter GT) og en Grøn Tuborg Light (herefter GTL). Vi kølede dem ned til samme temperatur ved at lade dem stå i det samme køleskab i nogle timer. Vi gav smagspersonen blind for øjnene, således at de ikke kunne se hvad de drak af. De fik lov til at smage på øllen inden og jeg fortalte dem hvad der var hvad.

Derefter fik de en øl i hånden uden at jeg fortalte dem hvilken en det var. Da de havde taget en tår af øllen blev de spurgt hvilken en de mente at det var. Der blev i alt foretaget fem forsøg med to forskellige personer. Forsøgsperson et var Lasse, en mand på 18 år. Forsøgsperson to var Hanne, en kvinde på 48 år. Begge er hyppige alkohol-nydere. Begge personer inspicerede øllene inden forsøget. Resultaterne fremgår af skemaet herunder.

Resultater

Øl Person Svar
GT Lasse GTL
GTL Lasse GT
GT Hanne GTL
GTL Hanne GT
GTL Hanne GT

Som det kan ses forsøgte jeg at gøre det tilfældigt hvilken øl de skulle smage på, og at de ikke kan skiftevis.

Forklaringsmodeller

Hypotese 1 – Korrekte svar

Den første hypotese var om de kunne smage rigtigt, det kunne de ikke i nogle af de fem forsøg. Denne hypotese er dermed falsificeret. Selv en mindre stærk formulering ville også blive falsificeret thi de svarede forkert fem gange i træk, en hypotese om at de ville gætte rigtigt 80% af tiden er dermed usandsynlig.

Hypotese 2 – Psykologisk forklaring

Begge forsøgspersoner troede at GTL ville smage tyndere, givet at der er mindre alkohol i den. Måske er GT i virkeligheden den tyndeste, dette ville forårsage at de valgte den tyndeste som GT konstant. Det er præcis dette vi finder. Denne model forklarer 100% af data.

Hypotese 3 – Tilfældigt

If. denne model så smager GT og GTL så ens, at det er tilfældigt hvad folk svarer. Det er usandsynligt at alle gættene skulle blive forkerte; man ville forvente ca. 50% korrekte svar if. denne model. Dog er det ikke helt usandsynligt, og denne model kan ikke afskrives pga. forsøgets ringe omfang. Et større forsøg er nødvendigt.

Perspektivering

En lignende undersøgelse blev foretaget på Roskilde Festival 2008. Forsøget blev lavet af festival radioen. De havde to forsøgspersoner, som var “øl-eksperter”. De skulle også smage forskel, men begge fejlede. Dette støtter hypotese 2. Den nærmere metodologi ved forsøget er ukendt.

Konklusion

Givet de data vi fandt, så er det mest sandsynligt at forsøgspersonerne troede at GTL ville smage tyndere, men at GT faktisk smager tyndere, og derfor svarede alle forsøgspersoner forkert. Denne model forklarer også et lignende forsøg, se under perspektivering.