Jeg vil kort beskrive hvad løgn bruges til og hvordan man bør bruge løgnen hvis man ikke ønsker at blive opdaget i at lyve.

En løgn, at lyve. At lyve kan defineres på to måder:

  1. At fortælle en falskhed med intensionen om at mislede den anden.
  2. At fortælle noget man tror er falsk med intentionen om at mislede.

Forskellen virker måske ubetydelig, men følgende eksempel viser, at den ikke helt ubetydelig i hvert fald.

Peter går ned af gaden, da en bil stopper op ved siden af ham og Lotte, som sidder på passageresædet ruller vinduet ned og spørger Peter om vej til Rådhuspladsen. Peter, af uvisse grunde, vælger at sige at de skal dreje til venstre i næste kryds på trods af at han tror, at Rådhuspladsen ligger til højre. Lotte takker og bilen kører ned og drejer til venstre og finder Rådhuspladsen.

Ud fra ovenstående kan vi konkludere at Peter forsøgte at mislede dem i bilen (Lotte og Chaufføren), men at han fejlede, fordi at han tog fejl. Han kom altså til at fortælle dem sandheden; han fejlede i at snakke usandt.

Løj Peter? Måske, givet (1), så løj Peter ikke, da kun et af de to nødvendige kriterier blev overholdt.

Givet (2), så løj Peter.

Jeg vil ikke diskutere hvilken definition som er den rigtige. Rigtig i den forstand, at den passer med den betydning vi tillægger udtrykket at lyve.

Forsat studie af løgnes regler

Jeg har i sinde at finde frem til nogle regler for, hvornår man bør lyve med det formål at fremme egne interesser. I stil med reglerne for drenge. Hvis nogen ønsker at hjælpe med dette, så skriv en mail til mig-hvadsomhelst@deleet.dk