Min intension er at finde og formulere en etisk lovmæssighed for hvornår man bør lyve. Den kan fx have formen:

L: Man bør lyve når u(lyve) > u(ikke lyve)

Det er vigtigt, at den indeholder et bør udsagn. Jeg ønsker at finde en lovmæssighed af to grunde:

  1. Jeg elsker viden.
  2. Jeg har en intension om at få lavet en t-shirt (el. andet tøj) med loven.

Det skal siges, at analysen laves ud fra hvad mindst en læser har kunne identificere som rational choice theory. Jeg har ikke læst meget om det, men analysen laves ud fra den generelle tese, at det er med rationaliteten at man vælger en handling og ikke pga. andre psykologiske årsager. Det er ganske bevidst, at jeg skriver årsager, da grunde er dem som man selv har i sindet, mens årsager er dem som påvirker sindet. Men det er en anden diskussion jeg måske vælger at tage op senere.

Jeg vil starte med en banalitet:

L1: Man bør lyve når u(lyve) > u(ikke lyve)

Hvor Ln er Lov nummer n. U er utility; den gavn personen får af handlingen. Handlingen fremgår af parentesen.

Når man forstår loven, så indser man at den er en banalitet. Selvfølgelig skal det gøre mere gavn for en at lyve end ikke at lyve før at man bør lyve. Kan man uddybe det mere? Naturligvis.

Et eksempel

En dreng havde en aftale med sin mor, om at han skal lave sine lektier. Som belønning får han noget slik af sin mor. Dette slik er af stor betydning for drengen. Moren spørger drengen om han har lavet lektier. Drengen ved at han vil modtage slik hvis han svarer ja, så modtager han slik og hvis han svarer nej, så modtager han ikke noget slik og en verbal skidebalde med negativ værdi for drengen. Bør drengen lyve?

Hvis vi definerer 10 til at være den maksimale positive betydning noget kan have og -10 det modsatte, så ville drengen måske given slikket en betydning på 5. At få skæld ud af moren ville måske blive givet en betydning af -3. Således får vi:

u(lyve) = 5 & u(ikke lyve) = -3

Per løgnens første lov, så bør drengen lyve. Lad os komplicere situationen en smule:

Det er sådan, at hvis moren opdager at drengen lyver, så får man ikke noget slik de næste tre gange men han skal stadig lave lektierne og moren vil undersøge det. Sandsynligheden for at moren opdager løgnen er 5%.

Bør drengen lyve?

Det er svært at kalkulere betydningen af morens måske-opdagen. Vi kan angive dens betydning ved at gange sandsynligheden for at det sker med per løgn med betydningen hvis det sker. Hvor slemt er det for drengen hvis han ikke får slik tre gange i træk? Hvis vi leger at drengen virkelig elsker slik, så kunne han givet det en betydning af -7. Således ville vi få u(lyve) = 5-(0,05*-8) = 4,6.

Således ville (u(lyve) > u(ikke lyve)) stadig være sandt og drengen bør derfor lyve.

Første lov ser ud til at beskrive situationerne fint.