Af Emil Kirkegaard

Som en del af ‘Spørg Emil’, så har jeg modtaget en e-mail med nogle interessante tanker, som er værd at skrive om her. Hele e-mailen er vedhæftet Her, jeg vil referere til dele af den i denne artikel.

“tror ikke du har skrevet noget på din Blog omkring selve livet
Abort og lignende…
Hvornår er man et menneske ?”

Efter min mening er ‘liv’ og ‘menneske’ blot deskriptive ord om en række naturfænomener, som man kan gruppere. De er ord som vi mennesker bruger til at systematisere naturen, ligesom ordet ‘bil’.

“personligt mener jeg ikke at en nyfødt baby er en ‘person’ i den symbolske forstand
men derimod et menneske. at være menneske er derfor ikke det samme som at
være en person. idet person inkludere personlighed…

man ved ikke hvor meget en nyfødt ‘ved’ – hvor meget og hvad den er i stand til at
opfatte og fortolke… “

Jeg er enig i at person forudsætter en personlighed, og at liv uden en personlighed derfor ikke er en person. Den klassisk empiristiske forståelse af barnet, er at det bliver født med en tom tavle, uden medfødte ideer. Hvis dette er sandt, så kan babyer ikke siges at være personer. Men to ting tyder på, at babyer ikke er født med en tom tavle.

1. Det faktum, at man kan lære babyer at tale mens de er inden i maven, og de kan tale når de kommer ud, viser at babyen allerede før fødslen er i stand til at huske og lære.

2. Evolution har formentlig forudprogrammeret nogle simple ting ind i hjernen, så den ikke er helt tom. Fx evnen til at holde vejret under vand. Dette ses også hos andre dyr, hvor en unge fx følger efter eller anser den første artsfælle (eller måske ikke engang en artsfælle) som sin mor.

“Etisk råd har forbudt forskere i danmark at bruge abort-fostre til forskning
i bl.a. stamceller og andre ting, som ville gavne verden en hel del.”

Nok ikke overraskende går jeg ind for stamcelle forskning, da det ville øge vores forståelse af opbygningen af kroppen inden i moderen, som lige nu er lidt af et mysterium. Samtidig muliggører det reparation af organer som fx hjerte og lever, som kan være mistet pga. kræft.

Den mest kontroversielle ting ved stamcelleforskning og genteknologi generelt, er når forskere vil begynde at gøre kroppen bedre, i stedet for at holde sig til reparation. Skrækscenariet er typisk et land/en verden hvor mennesker er delt op i to grupper, dem der er naturlige og dem der er opgraderede. Det er så meningen at man skal få medlidenhed med de naturlige, og indse at de ‘opgraderede’ ikke er rigtige, eller noget i den stil. Det lugter lidt af tro på, at man ikke skal pille ved naturen og lege gud, som Bush kaldte det.

Hvor andre ser skrækscenarier ser jeg muligheder, hvilke forbedringer er der ikke i vente her? Perfekt syn til alle, måske endda bedre end normalt syn til alle? Her støder man også på et nyt problem, for hvad er egentlig en fejl og hvad er del af personligheden? Er dårligt syn som fører til briller en del af personligheden?

Jeg tænker ikke videre over sådanne spørgsmål. For mig at se, er ordene ord der skal bruges til at klassificere naturen, gøre den nemmere at forstå, ikke føre os ind i konceptuelle problemer. At der ikke er nogen klar definitionen på personlighed et al er ikke noget problem, for definitionen virker i mere end 99% af tilfældene, og når den begynder at blive meningsløs, så kan man blot ignorere den. Som fx i forhold til abort.

Det virker næsten unødvendigt at sige, at jeg er for abort. Når nogen fortæller en, at abort er mord, og at man tager livet fra en, så svarer jeg, at mord ikke altid er dårligt og hvis man ‘ødelægger livet’ for to unge mennesker fordi at man vil skåne et foster, har man så indgået i en dårlig handel, samfundsmæssigt. Jeg har desværre ingen tal på det, men jeg kunne forestille mig, at piger og drenge, hvis de overhovedet bliver hos tøsen, på 15-17 år ikke er glimrende forældre, da de stadig selv er børn, samtidig med at de måske ikke får sig en uddannelse osv.

Jeg ser ikke abort som nogen etisk problemstilling, men som en samfundsmæssig og man bør ikke forbyde noget pga. etiske besværligheder, men efter de konsekvenser de har på samfundet.

“Ret filosofisk set – er menneskeheden vel på vej ned i en afgrund.
ALLE skal overleve, svage, gamle, spassere, kriminelle, psykopater osv.
ALLE har ret til at få børn – og således har en spastisk kvinde som var infertil
fået kunstig inseminering (i danmark!!!) og derved fået et barn hun ikke selv kan passe

Menneskehedens spilleregler er defineret af religiøse som diktere at livet er helligt
således kureres alle imod alle verdens sygdomme, hvilket føre til en overpopulation
af stadigt svagere individer — i fremtiden vil man se maskiner som bære os rundt
fordi vi ikke selv kan… er dette evolution ???”

Jeg har selv tænkt over dette problem før. Det er rigtigt bemærket, at menneskets evolution er sat næsten fuldstændig ud af funktion, da vores moralske principper får os til, at forsøge at holde alle mennesker i live. Jeg kaldte det for problemet med dårlig arv og jeg har engang foreslået to løsninger:

1. Hitler metoden – Social Darwinisme.

Vi laver nogle regler for hvem der må parre sig med hvem, for at undgå dårligt arvemateriale. Det vil være svært at udføre i praksis med demokrati, det virker som om, at en mere eller mindre kontrolstat er nødvendig for at realisere denne løsning. Derfor vil vi gerne undgå den.

2. Genteknologi.

Ved hjælp af genteknologi, kan man systematisk rense den menneskelige DNA for dårligt arvemateriale. Vores etiske principper forhindre os lige nu, i at bruge denne løsning, selvom den virker klart det mindste af de to onder (hvis den i det hele taget er et onde). Ironisk nok forbyder etik os, at bruge en god løsning for at komme ud af et problem som etik (og medicin) førte os ind i.

Hvis man ikke løser problemet, så sker der en større og større degenerering af menneskets gener, som fører til nødvendigheden af en endnu større sundhedssektor. En film har i øvrigt behandlet dette, dog lidt anderledes. I filmen sker det, at mennesker med lavere IQ får flere børn and folk med en høj IQ, og dermed vil evolution gøre menneskeligheden dummere og dummere. Jeg afslører ikke mere, se selv Idiocracy.

“Venlig Hilsen
Martin Kirk”

Jeg håber, at mine svar lever op til dine forventninger og tak fordi, at du mindede mig om problemet med dårlig arv.