Af Emil Kirkegaard

Dette er temmelig spekulativt, men bær over med mig. Bemærk at Skandinavien er Danmark, Norge og Sverige. Norden er Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.0

For nyligt blev der på på den Skånske lokalavis stemt om hvilket land Skåne skulle tilhøre, resultat var overraskende nok til Danmarks fordel:1

“Vilket land skulle du helst vilja tillhöra?”

Danmark 51.2%

Sverige 37.9%

Inget av dem 9.2%

Vet inte 1.8%

I en landsdækkende avis, Aftonbladet så resultatet sådan her ud:2

“Tycker du att vi ska ge bort Skåne till Danmark?

Ställningen just nu:”

Ja 50,8%

Nej 49,2%

I den danske landsdækkende avis Politiken blev der stemt om hvorvidt vi vil have Skåne tilbage:3

“Synes du, Skåne skal være en del af Danmark?

Ja 63%

Nej 32%

Ved ikke 6%

Det lyder måske for godt til at være sandt, derfor kommer der her et par kritiske bemærkninger:

  • Der er kun afgivet 1114 svar til den Skånske lokal avis, dette er muligvis ikke repræsentativt for Skåne, da ældre borgere generelt er mere nationalistiske og dårlige til at benytte internet afstemninger. En større og mere udførlig afstemning er nødvendig.
  • I den landsdækkende svenske avis er der afgivet 181641 stemmer, som heller ej er repræsentativt for Sveriges befolkning, ergo samme konklusion som oven over.
  • På Politikken er der afgivet 6530 stemmer, igen, samme som oven over.
  • Der kan være andre historiske grunde til at Skåne hører til Sverige.

Opdeling af lande – Danmark og Tyskland

Efter at Danmark havde mistet Slesvig og Holsten i 1864 ved slaget ved Dybbøl Mølle hørte hertugdømmerne til Tyskland. Efter anden verdenskrig blev det vedtaget, at man skulle dele landene alt efter hvad befolkningen følte sig som i de områder. Dermed opstod der et dansk mindretal i Tyskland og et Tysk mindretal i Danmark. Hvis man skulle foretage en deling mellem Danmark og Sverige så kunne man meget vel benytte denne metode. Hvis tallene fra den første meningsmåling i Skåne viser sig at være repræsentative, så giver det god grund til at indlemme Skåne I Danmark over en årrække.

En anden mulighed – Et samlet Skandinavia

I stedet for at slås om landet, kunne vi dele det. På verdensplan har de tre Skandinaviske lande så meget tilfælles, at det ikke ville være et kæmpe problem at lægge dem sammen, hverken mht. sprog eller kultur. Grunde til at oprette et skandinavisk land:

  1. Fælles kulturarv. Alle landene har fælles kultur i Nordisk mytologi.
  2. Fælles sprog. Sprogene i Danmark, Norge og Sverige er så ens, at man godt kan læse dem uden at lære om det. Faktisk bliver der på mange varer skrevet på et skandinavisk sprog, en blanding af alle tre sprog.
  3. Naturresurser. Norge har større Olie forekomster, både Sverige og Norge har metaller i bjergene mod nord. Danmark har et stort landbrugsvenligt område. Tilsammen ville vi ikke være nødt til at importere fra andre lande og derfor få en stærkere økonomi.
  4. Større Indflydelse. Et større land giver større indflydelse, fx i FN og EU.4 Man kunne spekulere i om det overhovedet er nødvendigt at være medlem af EU.
  5. Fælles møntfod. Vores møntfod er næsten synkroniseret, en dansk krone svarer til 79 svenske øre og 93 norske.5

0Politikkens Nudansk Ordbog 19,0, elektronisk

1http://hd.se/skane/2007/12/22/droemmar-om-stor-danmark/

2http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1514813.ab

3http://politiken.dk/politiken/indland/article450166.ece#poll450181

4Norge er ikke medlem af EU.

5http://valutakurser.dk/