Pålidelighedens paradoks

Man er kun pålidelig hvis man er ikke-skør. Det er muligt at jeg er skør. Ergo jeg er ikke nødvendigvis pålidelig. Hvis jeg er skør, så kan man ikke stole på mit ræsonnement. For at stole på ethvert ræsonnement der beviser at jeg ikke er skør, er jeg nødt til at antage at jeg ikke…

Continue Reading