Denne tekst er skrevet Wittgensteinsk

1. En mulig definition er: en mulig situation. Problemet med denne er hvad ‘mulig’ betyder. Hvis ‘mulig’ er en logisk mulighed, så er ingen dom logisk umulig. Dette implicerer, at en trekantet firkant ikke er logisk umulig eller ikke er en dom. Denne disjunktion gælder for alle logiske umuligheder. Hvis man accepterer definitionen af ‘dom’, så må man også acceptere, at ingen domme er umulige. Dette passer ikke med hvordan man normalt bruger ordene, for en trekantet firkant og lign. bliver betragtet som en logisk umulighed.

1.1. ‘Situation’ skal forstås på nogenlunde samme måde som det engelske ‘state of affairs’.

1.2 Umuligheder er de situationer der er selvmodsigende. En trekantet firkant er en selvmodsigelse, bevis: Hvis en figur har tre kanter, så har den ikke fire kanter. Antag at, figuren har tre og fire kanter. Ergo, figuren har tre kanter. Ergo, figuren har fire kanter. Ergo, figuren har fire kanter og figuren har ikke fire kanter. Ergo, figuren har ikke tre og fire kanter.

2. En anden mulighed er at ikke forstå ‘mulig’ som en logisk mulighed, men som en anden mulighed. En kandidat er hvad jeg kalder for konceptuel mulighed. Noget er konceptuelt muligt hvis ordene er meningsfulde i den kontekst de står i. Dette løser ovenstående problem.

2.1. Kunne måske bedre kaldes for meningsmæssig mulighed, men dette lyder ikke særlig godt.

2.2. “Giver mening” er en dårlig formulering som er i det danske sprog. Man burde i stedet bruge “er meningsfulde”.