Metaskrivning 2

Abstrakt

I dag, kære læser, skal vi bruge nogle tanker på at skrive Wittgensteinsk. Og lidt andet.

Wittgensteinsk skrivestil

Med at skrive Wittgensteinsk, så tænker jeg på den måde som Wittgenstein skrev sin bog Tractatus Logico-Philosophicus på. Ideen: Teksten inddeles i numrede blokke af tekst. De vigtigste blokke af tekst får de simpleste numre; numre (naturlige tal) i et niveau. E.g.: 1, 2, 5. De anden vigtigste blokke af tekst får numre i to niveauer efter hvilken første niveau tekstblok de er relevant for. E.g.: 1.1, 2.3, 5.1. De tredje vigtigste blokke af tekst får numre i tre niveauer efter hvilken anden niveau blok af tekst de er relevante for. E.g.: 1.1.1, 2.3.5., 5.1.2. Etc.

Eksempel på en tekst skrevet i Wittgensteinsk

1.

Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok.

1.1.

Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1.

1.2.

Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1.

1.3.

Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1.

2.

Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig.

2.1.

Denne tekstblok ville sikkert gerne være vigtig, men det er den ikke helt. Den er dog stadig temmelig vigtig for 2. Denne tekstblok ville sikkert gerne være vigtig, men det er den ikke helt. Den er dog stadig temmelig vigtig for 2. Denne tekstblok ville sikkert gerne være vigtig, men det er den ikke helt. Den er dog stadig temmelig vigtig for 2.

2.1.1

Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1.

2.1.2.

Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1.

2.2.

Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2.

3.

Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok.

Tanker om Wittgensteinsk skrivestil

Jeg har skrevet lidt i denne skrivestil. Jeg har opdaget en dårlig ting ved den. Det er svært at følge hovedtanken i de vigtigste tekstblokke. Man bliver hele tiden distraheret ved at læse uddybelserne i undertekstblokkene. De er jo lige nedenunder, så man læser dem. Dette fortæller noget om hvordan man læser på. (Jeg generaliserer ud fra mig selv.) Man læser bare nedad og gider helst ikke lede efter teksten man vil læse; hoppe frem og tilbage i teksten.
Lad os antage det ovenstående er korrekt. Hvordan kan vi løse problemet? Nemt. Vi flytter uddybelserne nederst. På den måde læser man kun det vigtigste først og så uddybelserne bagefter hvis de er nødvendige. Man kan også hoppe frem til en specifik uddybelse. Lad mig illustrere dette ved at lave eksempelteksten ovenover om til Wittgensteinsk skrivestil 2.

Eksempel på en tekst skrevet i Wittgensteinsk 2

1.

Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok. Meget vigtig tekstblok.

2.

Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig. Denne tekstblok er også skide vigtig.

3.

Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok. Skide fucking vigtig tekstblok.

1.1.

Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1.

1.2.

Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1.

1.3.

Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1. Ikke helt så vigtig, men stadig vigtig tekst blog der er relevant for 1.

2.1.

Denne tekstblok ville sikkert gerne være vigtig, men det er den ikke helt. Den er dog stadig temmelig vigtig for 2. Denne tekstblok ville sikkert gerne være vigtig, men det er den ikke helt. Den er dog stadig temmelig vigtig for 2. Denne tekstblok ville sikkert gerne være vigtig, men det er den ikke helt. Den er dog stadig temmelig vigtig for 2.

2.2.

Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2. Denne tekstblok er også relevant for 2.

2.1.1

Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er lidt mindre vigtig og relevant for 2.1.

2.1.2.

Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1. Denne tekst er også lidt mindre vigtig og relevant for 2.1.

Tanker om Wittgensteinsk skrivestil 2

Hvis vi forestiller os, at jeg skrev en historie hvor hovedforløbet stod beskrevet i de vigtigste tekstblokke, så ville den være meget lettere i at forstå i Wittgensteinsk skrivestil 2 end i Wittgensteinsk skrivestil 1. Dette er baseret på min intuition. Vi/jeg burde teste det ved at finde (på) en kort historie og placere teksten i tekstblokke angivet efter vigtighed.

Tanker om Wittgensteinsk skrivestil 3

En anden god funktion ved Wittgensteinsk skrivestil (1 og 2), er at det tillader, at man har fodnoter inden i fodnoter. Dette er en analogi med en normal ikke-Wittgensteinsk skrivestil, hvor fodnoter placeres nederst på siden; isoleret fra teksten. Man kan ikke have fodnoter inden i fodnoterne, for så ville teksten blive for lille til at man kunne læse den. Lidt utraditionelt kunne man lade en fodnote referere til en anden fodnote. Dette har jeg aldrig set i min læsning af alt muligt.

Wittgensteinsk argumentationsskrivestil

Det lyder besværligt/avanceret, men det er det ikke. Argumentationsstil er sådan som man skriver sine argumentationstekster. Lad os forestille os, at jeg skulle skrive en argumentation for et eller andet. Så ville jeg typisk skrive det i en lang tekst. Hvis jeg ville være ekstra klar så ville jeg skrive hovedargumentet op; argumentet hvis konklusion er min teksts konklusion. (Og jeg er typisk ekstra klar.)

Kunne man forøge denne klarhed? Javist. Jeg forestiller mig, at man kunne skrive hovedargumentet, delt i domme, op i første niveau tekstblokke. Eksempel:

1. Dom 1, præmis.

2. Dom 2, præmis.

3. Dom 3, præmis.

4. Dom 4, konklusion.

Derefter skriver man begrundelserne for de forskellige præmisser i anden niveaues tekstblokke på samme måde, i.e. en dom per nummer. Således:

1.1. Dom 1.1, præmis.

1.2. Dom 1.2, præmis.

1.3. Dom 1.3, konklusion. Samme dom som 1.

Hvis man ønsker at skrive en tekst på tre niveauer (dette vil blive langt), så ville man gøre det sådan:

1.1.1. Dom 1.1.1, præmis.

1.1.2. Dom 1.1.2, præmis.

1.1.3. Dom 1.1.3, konklusion. Samme som 1.1

På den måde (hvis man gjorde dette for alle de andre også) ville man have givet et argument for alle anden niveaus dommene. Man ville da stå med et endnu større antal tredje niveaus domme som igen kræver en begrundelse, ad inifinitum.

Spørgsmålet er om en sådan grad af klarhed er nødvendig.

Speciel tegnsætning

Hvis jeg skriver: p og q og s og t, så kan dette forstås på forskellige måder. Her er et eksempel hvor jeg blev nødt til at bruge en speciel tegnsætning (parenteser)1 for at undgå forvirring:

Note: I’m using (materialism and physicalism) and (immaterial and nonphysical) interchangeable.2

Jeg kan ikke umiddelbart finde nogen forskel i den funktion ‘og’ har. Jeg kunne vel undgå problemet ved at lave en anden sætningskonstruktion

1Bemærk i øvrigt problemet med at skrive dette. Normalt ville man skrive den specielle tegnsætning i parenteser, men i dette tilfælde er det der skal være i parenteserne også parenteser. (()) ville også være forvirrende at læse.

2Fra Response to Cartesian’s case for broad theism; http://deleet.dk/2009/02/17/response-to-cartesians-case-for-broad-theism/