En dansk sproganalyse.

Typetal ≡ Det/de tal i en talmængde/sæt af tal der er repræsenteret/forekommer flest gange.

Min tolkning af ‘typisk’ er inspireret af ovenstående definition af ‘typetal’ og af etymologien.

Hvad betyder det, at noget er typisk? Det betyder forskellige ting alt efter kontekst. En betydning er denne:

1. betydning. Det er karakteristisk for x at y z.

Eksempel: En typisk begynderfejl.

Tolkning: Det er karakteristisk for begyndere (x), at lave (y) denne fejl (z).

Eksempel: En typisk dansk sommer

Tolkning: Det er karakteristisk for danske somre (x) at være (y) sådan (z).

Eksempel: Et typisk træk af dig

Tolkning: Det er karakteristisk for dig (x), at lave (y) et sådan træk (z).

Lad os kalde denne betydning af ‘typisk’ for typisk1. Denne betydning er den som Politikens Nudansk Ordbog søger at beskrive:

Typisk:

1. som har de samme egenskaber, og som er almindelig for en type

2. = KARAKTERISTISK

Karakteristisk:
1. som er kendetegnende for en person el. en ting = TYPISK, KENDETEGNENDE, BETEGNENDE

Men der er en anden mening af typisk, som ordbogen ikke har beskrevet. En betydning som er analogt til typetal i matematikken. Denne betydning lægger på samme kontinuum som ‘ofte’.

Eksempel: Victor svarer “Det kan jeg ikke huske” til matematikeksamen. Læreren siger, at dette er et typisk svar fra Victor.

Tolkning: Lad os samle alle svar Victor har givet i et sæt. I dette sæt er der et/flere svar der er blevet brugt mest/flest gange. Dette svar er typisk i den anden betydning af ordet. Lad os kalde denne betydning for typisk2. Vi kan præcist beskrive denne betydning således:

2. betydning. I sættet af alle x’er. Den/de x der forekommer/er i sættet flest gange.