Det skete at jeg skrev ‘argumentanalyse’ på tavlen, men alligevel (i stedet for argument analyse) kom vi til at diskutere hvor mange ord man kunne lave ud af det uden at bytte om på bogstaverne. Hvis vi ser på blot to ord, dvs. vi indsætter et mellemrum:

1. Argumentanalys e
2. Argumentanaly se
3. Argumentanal yse
4. Argumentana lyse
5. Argumentan alyse
6. Argumenta nalyse
7. Argument analyse
8. Argumen tanalyse
9. Argume ntanalyse
10. Argum entanalyse
11. Argu mentanalyse
12. Arg umentanalyse
13. Ar gumentanalyse
14. A rgumentanalyse

14 muligheder. Dog er to af dem ikke to ord: (9) og (14) thi anden bogstavgruppe kan ikke udtales i de to. Det er ikke muligt at udtale ‘nt—‘. Uanset hvad ‘—‘ er. Det er ikke muligt at udtale ‘rg—‘. Disse fakta er for dansk. Andre fakta gælder for andre sprog.

Man kunne også gøre det ved tre ord. Det spændende ved denne øvelse er 1) Nogle bogstaver ikke kan udtales i træk. Spørgsmålet er hvilke? 2) Hvis x er et ord, så kan x udtales; hvis x ikke kan udtales, så er x ikke et ord. Hvis vi får et svar på (1), så kan vi programmere et program der kan finde ud af hvor mange mulige ord et sæt bogstaver indeholder.