Engelsk og bogstaverne k, c og s

Introduktion Mig og min kammerat, Mikkel Ahlburg, sad og snakkede, og da kom vi til at tale om ord på engelsk der starter med k og c, hhv. kaldt k-ord og c-ord. Denne snak udviklede sig til et mere omhyggeligt studie af det engelske sprog. Denne artikel er resultatet af dette fælles studie. Vi vidste…

Continue Reading

Unødvendige ord i dansk

Der bruges massevis af ord i det danske sprog som er unødvendige. Her er to eksempler. I Politiken.dk’s artikel om Venstre og tørklæde i militæret kan det læses: “Venstre er uenig med sit eget støtteparti Dansk Folkeparti om religiøse tørklæder i hjemmeværnet.”[1] Jeg har markeret ordet der er unødvendigt. Det tilføjer ikke mere mening til…

Continue Reading

Hvor mange ord?

Det skete at jeg skrev ‘argumentanalyse’ på tavlen, men alligevel (i stedet for argument analyse) kom vi til at diskutere hvor mange ord man kunne lave ud af det uden at bytte om på bogstaverne. Hvis vi ser på blot to ord, dvs. vi indsætter et mellemrum: 1. Argumentanalys e 2. Argumentanaly se 3. Argumentanal…

Continue Reading

Skematisk oversigt over styrken af emotive ord

Det gælder at sproget ikke er brugbart hvis ordenes betydninger ikke er definerede. Jens Arhøj og jeg har længe gået rundt og funderet over hvilken relativ styrke eller betydning de emotive ord har. Med ’emotive ord’ mener vi ord som udtrykker en positiv eller negativ følelse overfor noget, e.g. ‘nice’ og ‘meh’. Vi har taget…

Continue Reading

Flertydigt ord – betyde

Denne fatale flertydighed findes både på dansk og på engelsk. Lad mig illustrere med eksempler. Dansk 1. “At tolke betyder at oversætte mundtlig tale fra ét sprog til et andet if. nudansk ordbog 2005” 2. “Bare fordi at det er sådan, betyder det ikke, at du skal afsted!” I tilfælde (1) betyder (no pun intended)…

Continue Reading

Samfundets hellige ord.

Samfundets hellige ord. Af Emil Kirkegaard Når man diskuterer, har man måske bemærket, at folk har det med at klynge sig til en række bestemte ord. Disse ord, som jeg kalder for “hellige ord”, er ord, hvis godhed eller sandhed er taget for givet, og at de altså ikke behøver at blive begrundet. Eksempler på…

Continue Reading