Denne fatale flertydighed findes både på dansk og på engelsk. Lad mig illustrere med eksempler.

Dansk

1. “At tolke betyder at oversætte mundtlig tale fra ét sprog til et andet if. nudansk ordbog 2005”

2. “Bare fordi at det er sådan, betyder det ikke, at du skal afsted!”
I tilfælde (1) betyder (no pun intended) ‘betyder’ ‘er defineret som’ el. ‘har den semantiske funktion’

I tilfælde (2) betyder ‘betyder’ ‘implicerer el. ‘medfører’.

Engelsk

1′. “To translate means converting a meaning from one language to another according to dictionary.com”

2′. “Just because that’s the case, it doesn’t mean that you have to go!”