Introduktion

Mig og min kammerat, Mikkel Ahlburg, sad og snakkede, og da kom vi til at tale om ord på engelsk der starter med k og c, hhv. kaldt k-ord og c-ord. Denne snak udviklede sig til et mere omhyggeligt studie af det engelske sprog. Denne artikel er resultatet af dette fælles studie. Vi vidste fra starten at bogstavet c nogle gange har en k-lyd og nogle gange har en s-lyd. Vi spekulerede på om der var nogle regler for dette, og vi kom frem til at det er der. Det viser sig at man ud fra det andet bogstav i et ord kan slutte om bogstav c har en k-lyd eller en s-lyd i ordet. Det vil jeg fortælle om om lidt. Først skal vi se på en række indledende ting.

Ekskludrede ord

Nogle ordtyper er ekskludrede i disse regler. Det drejer sig om fremmedord, egennavne, slang og informelle ord.

Specielt brug af ”ord”, ”ingen”, ”alle” og ”regel”

Når jeg skriver ”ord” i denne artikel, så mener jeg ord som ikke er fremmedord, egennavne eller slang. Når jeg skriver ”ingen” i denne artikel, så mener jeg ingen eller næsten ingen og ligeledes når jeg skriver ”alle”. Hvis der findes et enkelt modeksempel til en regel, så er brugbarheden af regelen hvor ordet er et modeksempel til, påvirket meget lidt. Når jeg skriver ”regel” så mener jeg noget lign. en kategorisk sætning, i.e. en sætning med en af disse former: Alle A er B. Ingen A er B. Nogle A er B. Nogle A er ikke B.

Metodologi

En metode vi har anvendt til at forsøge at finde ord, var at prøve sig frem lydmæssigt. Hvis vi fx skulle finde ke-ord, så sagde vi en ke-lyd og forsøgte at sige andre lyde bagefter for at ramme udtalen af et ord.1 Senere tog vi denne ordbog i brug Longman’s Dictionary of Comtemporary English. 2006.

Ordform

Ordene er forsøgt skrevet i den samme form. Substantiver er forsøgt skrevet i ubestemt entalsform. Ex. ”ship”, ikke ”ships”. Verber er forsøgt skrevet i infinitiv (i.e. ikke-bøjet) nutidsform og ”to” er fjernet. Ex. ”Hold” ikke ”to hold”, ”held”, eller ”(is) holding”.

Deling

Reglerne er delt ind i tre grupper. Dem relateret til k-ord, dem til c-ord og dem til s-ord.

Eksempler

Hvis muligt, så er der givet fem eksempler. Disse er forsøgt udvalgt, så de ikke benytter sig af det samme præfix. Ex. er der ikke brugt mere end et ord med præfikset ”sub-”. Det er forsøgt at vælge forskellige ordklasser men der er ikke lagt meget energi i det da det betragtedes som uvigtigt.

Mulige undtagelser

Der er angivet mulige undtagelser til reglerne. Med mulige mener jeg at det måske er en undtagelse. Det er nogle gange svært at vurdere om et ord er ekskluderet eller ej.

K-ord

Regler

Bogstavet k udtales altid som k. Der er ingen ord som starter med ka-, ko-, ku-, eller ky-. Alle ord der starter med en ke- eller ki-lyd staves med k.

Tabel

Stavelse Eksempler Mulige undtagelser
Ka-

Ingen

Kaleidoscope, karat

Ke-

Keep, keg, ketch, key, keel

Ki-

Kin, kill, king, kitten2, kick

Ko-

Ingen

Kohl

Ku-

Ingen

Kudos

Ky-

Ingen

C-ord

Regler

Bogstavet c udtales nogle gange som s og nogle gange som k. Alle ord der starter med ca-, co- og cu- udtales med en k-lyd. Alle ord der starter med ce-, ci- og cu- udtales som en s-lyd. Alle ord der starter med en ka-, ko- eller ku-lyd staves med c. Ingen ord der starter med en ke- eller ki-lyd staves med c.

Tabel

Stavelse Lyd Eksempler Mulige undtagelser
Ca- K

Can, catch, carry, car, cancer

Ce- S

Center, central, cease, celebrity, censure

Cello

Ci- S

Cigar, citrus, circus, cipher, cider

Co- K

Communication, coal, coach, come, copper

Cu- K

Cube, cute, cud, cuff, culprit,

Cy- S

Cyber, cyst, cynic, cycle, cyan

S-ord

Regler

Bogstavet s udtales altid som s.

Tabel

Stavelse Eksempler
Sa-ord

Safe, sage, sacred, sanctity, saddle, sad

Se-ord

Senior, season, sea, seal, seem, security

Si-ord

Sin, sit, sick, sibling, side

So-ord

Some, sound, soap, sonic, soon

Su-ord

Sun, subtle, substance, super, suffix

Sy-ord

System, symphony, symbol, sympathy, sync

Noter

1Vi forestiller os, at for en udenforstående har det måske lydt som om at vi stammede rigtig meget. 🙂

2Men en voksen kat, ”cat”, skrives underligt nok med c.