Hvorfor har mennesker en trang til at tro ting på dårligt grundlag?


Evolutionær psykologi.

Jeg vil ikke (be-)vise, at folk har en trang til at tro på ting selv på dårligt grundlag i denne tekst. Lad mig blot påpege, at andre har tænkt lignende ting:

“Religion is based, I think, primarily and mainly upon fear. It is partly the terror of the unknown and partly, as I have said, the wish to feel that you have a kind of elder brother who will stand by you in all your troubles and disputes.”1

Hvis mennesker ikke har noget grundlag at tro ud fra og er bange for det ukendte, så har de det med at finde på svar uden begrundelse. Religion (specifikt guder) er eksemplet.

En hypotese

Kort version: Naturen har gjort, at mennesket har en trang til at finde på svar selv hvis der ikke er noget evidens fordi, at dette havde en overlevelsesfordel.

Man kan skelne mellem troer der ikke er praktisk vigtige og troer der er. Praktisk vigtighed er lettest at forklare med et eksempel: Der er et rovdyr bag busken, det vil gerne spise mig, hvad bør jeg gøre?

I et sådant tilfælde, er det bedre at have en ubegrundet holdning om hvad man bør gøre end at lade være med at gøre noget, fordi at man ingen begrundelse har. Ingen handling fører meget sikkert til døden. En ubegrundet handling, virker en gang i mellem. Dette giver naturlig selektion noget at arbejde med.

Gennem evolution har mennesket således tilpasset sig til at have en trang til at finde på svar på spørgsmål på trods af, at der er en mangel på evidens. Dette har en stor fordel mht. troer der er praktisk vigtige. (Eksempelet ovenover.) For de troer der ikke er praktisk vigtige, gør det ingen forskel om folk tror det eller ej; Der er ingen overlevelsesforskel blandt mennesker der har forkerte, rigtige eller ingen troer om ting der ikke er praktisk vigtige.

Naturen har ikke haft nogen grund til at skelne mellem troer om hvad man bør gøre fra andre troer om sandhed.
Naturen har ikke givet mennesket nogen medfødt evne til at skelne mellem praktiske troer og ikke praktiske. Hvorfor skulle den? Det gør ingen forskel set fra naturens side.

1Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian, 1927. Er frit tilgængeligt her: http://users.drew.edu/~jlenz/whynot.html