Definitioner af ateisme, revideret


Af Emil Kirkegaard

Jeg har tidligere skrevet en artikel om hvordan den nye definition af ateisme er og bruges, men hvad jeg ikke har gjort, er, at fortælle hvorfor man bør bruge den nye definition i stedet for den gamle. Derfor skriver jeg nu en artikel som sammenligner de to definitioner samt argumenterer for, at den nye definition af ateisme bør anvendes.

De to definitioner

Den gamle definition er meget simpel, og det er måske derfor, at den er mere udbredt hos befolkningen. Den lyder således: Teister er dem der tror på gud, agnostikere er dem der er ubesluttet om gud findes eller ej og ateister er dem der mener, at der ingen guder findes.

Den nye definition af ateisme er således: Teister er dem der tror på gud, svage ateister er dem der ikke tror på gud, og stærke ateister er dem der mener at gud ikke findes. Jeg har før forklaret forskellen på at ikke tro på nogets sandhed og tro dets falskhed. Der er nogle ting man bør tage i betragtning når man skal vælge definition. Dem vil jeg nu diskutere.

Etymologi

Etymologi er: “studiet af ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab”1

Ateisme og teisme har fælles rødder i det græske theós, som betyder gud. Det græske a- kan både betyde ikke og mangel på. Derfor er der ingen hjælp at hente hos etymologien når man skal vælge definition. Endvidere kan det argumenteres, at selvom et ord oprindeligt betød en ting, så siger det intet om hvad ordet bør betyde nu.

Anvendelse

Den primære funktion af alle definitioner, er at de skal anvendes. Derfor bør man vælge den definition der har den bedste anvendelse. Vi har endvidere at gøre med en kategori, og kategorier bruges til at putte ting ind i kasser, således at vi kan danne os et overblik.

Derfor bør vi vælge den definition der bedst putter ting i kasser for os. Begge definitioner har den samme underdefinition af teist, så den kan udelades af diskussionen. Det vigtige her, er da agnostiker. If. den gamle definition, så er en agnostiker en der ikke har taget nogen beslutning, ofte pga. for lidt evidens. Ordets grundlægger var ikke ligefrem stringent da han definerede det, for han definerede det mere som en metode end en holdning. Kort sagt sagde han “gå så langt som evidensen tillader”. Agnostiker er dannet af græsk a- og gnosis, som betyder viden.

Etymologisk set er en agnostiker en der ingen viden har om gud. Dette rammer dog totalt ved siden af pointen, da vi er ved at finde en definition efter hvad man tror, ikke hvad man ved. Den nye definition anvender den etymologiske definition af agnostiker, og benytter ateist om den der mangler tro på gud. Således opstår der ingen problemer mellem ateist og agnostiker, da de er om forskellige ting. I den gamle definition blev ateist og agnostiker typisk set som modstridende holdning. Den nye definition er derfor at foretrække, fordi at den systematiserer flere holdninger end den gamle. Den er mere omfattende.

Samtidig er den nye definition normaliseret, hvilket betyder, at den dækker alle muligheder. Dette er også at foretrække. Vi kan derfor konkludere, at den nye definition er at foretrække pga. større anvendelighed.

1Politikens Nudansk Ordbog