Definitioner og karakteriseringer

Indledning Jeg har tidligere brugt disse termer, men jeg tror ikke, at jeg har forklaret dem. Dette vil jeg rode bod på nu. Oprindelse Essentielt opstod min skelnen mellem dem da jeg begyndte at undersøge hvilke slags “definitioner” der findes. De to vigtigste former af definitioner er stipulative og leksikale “definitioner”.1 Dog er det sådan,…

Continue Reading

Definitionssystemer

Abstrakt Jeg vil i denne artikel kort forklare mit syn på definitioner og nogle relaterede problemstillinger: relative sandheder og analyticitet. Jorden findes eller gør den? Er sandhed relativt? Nogle vil med det samme svare ja og nogle ville svare nej. Er de uenige? Hvis de forstår det samme ved spørgsmålet, så ja. Men dette er…

Continue Reading

Systemer af definitioner

Dette essay har to teser: 1) at definitioner bedst forståes i systemer, og 2) at disse systemer principielt er  kommunikativt adskilte. Problemet Jeg vil starte med et problem. Hvis et ord O er defineret til at have en betydning B, så har O nødvendigvis betydningen B. Dette er fordi, at hvis O betød ikke-B, så…

Continue Reading

Leksikale definitioner og sandhedsværdier

En kort bemærkning om ovenstående. Jeg har før skrevet at definitioner altid har en sandhedsværdi på 1, i.e. at definitioner altid er sande. Dette gælder ikke for leksikale definitioner, thi disse er ikke reelle (stipulative) definitioner. Disse er syntetiske påstande. En leksikalsk definition udtaler sig om verden, og informerer os om at den betydning som…

Continue Reading

Filosofi og filosoffer

Vi er samlet her i dag for at svare på to vigtige spørgsmål. Hvad er filosofi? Og hvad er en filosof? Det er ingen nem opgave. Vi starter med den første. Diskussion af kriteriumsmetoden Med kriteriumsmetoden menes der den måde man afgør om “noget er filosofi”. Der er flere muligheder; nogle af dem er: Kun…

Continue Reading

Definitioner og sandhed

Under en diskussion af AfE blev det diskuteret om definitioner kan være sande. Kan de det? Og hvad betyder det, at en definition er sand? Hvis man holder, at definitioner ingen sandhedsværdi har så kan de hverken være sande eller falske. Men dette vil gøre alle argumenter som hviler på definitioner (dvs. alle argumenter) uholdbare….

Continue Reading

Definitioner og sandhed

Under en diskussion af AfE blev det diskuteret om definitioner kan være sande. Kan de det? Og hvad betyder det, at en definition er sand? Hvis man holder, at definitioner ingen sandhedsværdi har så kan de hverken være sande eller falske. Men dette vil gøre alle argumenter som hviler på definitioner (dvs. alle argumenter) uholdbare….

Continue Reading