Vi er samlet her i dag for at svare på to vigtige spørgsmål. Hvad er filosofi? Og hvad er en filosof?

Det er ingen nem opgave. Vi starter med den første.

Diskussion af kriteriumsmetoden

Med kriteriumsmetoden menes der den måde man afgør om “noget er filosofi”. Der er flere muligheder; nogle af dem er:

  1. Kun tilstrækkelige kriterier
  2. Kun nødvendige kriterier
  3. En kombination af begge

(2) gemmer på flere muligheder; det er muligt at have n antal kriterier men kun kræve at m antal er overholdt for at noget er filosofi. (1) virker svær at anvende i praksis, da det er meget svært at identificere en enkelt ting som per se ville være nok til at vi ville anerkende noget som filosofi. Bemærk at det filosofiske princip anvendes her. Ved (3) er det muligt at kræve en ting som går igen ved alt filosofi, samtidig med at få fleksibiliteten fra (2). (3) er vores valg.
Men hvad for en slags ting er filosofi? Er det en tankegang der kan være filosofi? Er filosofi en metode til at opnå viden el. begrundet tro med? Er filosofisk en egenskab ved nogle tanker?

Det virker svært at identificere en enkelt metode som er filosofiens metode. Det er lettere at gøre dette i videnskab, men stadig ikke let. Filosofi er en tankegang, tænkning, men ikke al tænkning og alle tankegange er filosofi.

Diskussion af mulige kriterier

Vi skal nu vælge de kriterier vi vil bruge til at identificere noget som filosofi. Dette gøres bedst ved at se på hvilke kriterier vi kan vælge. Naturligvis er ikke alle mulige kriterier listet her. Jeg har kikket i ordbøger og encyklopædier for at få inspiration.

Filosofi søger sandhed

Det virker åbenlyst til at være et godt kriterium, for hvis vi ikke søger sandheden (af nogle propositioner e.l.) hvad søger vi så? Hvad er det præcis at denne diskussion forsøger at opnå, var det ikke for sandhed? Der synes at være nogle komplikationer med e.g. Pragmatiske definitioner af sandhed, men det er min holdning at dette er en problem for pragmatismen, ikke kriteriet.

Filosofi søger et helhedsbillede vha. systematisering

Filosofi forsøger at forklare hvad tings plads i verden er, før at det kan ske, er man nødt til at have et system at putte tingen ind i. Dette virker som et godt kriterium; jeg kan ikke nævne noget jeg anerkender som værende filosofi som ikke forsøger dette. Dette er et muligt nødvendigt krav.

Filosofi har en modstand mod “brute facts”

“Brute facts” er ting som “bare er sådan”; som er uden forklaring. Det er ikke nødvendigt med en tro på at alt kan forklares, blot en tro på at meget kan forklares. Jeg benytter modstand som en metafor, kun personer kan have en modstand mod noget. Med modstand menes der, at det er uacceptabelt at noget bare “er sådan”.

Filosofi anvender kritisk argumentation

Med kritisk argumentation menes der, at noget forsøges at modargumenteres nogle gange fra en fiktiv modstanders synspunkt. Dette kriterium er en åbenlys kandidat til et nødvendigt kriterium; intet som er ensidigt er filosofi.

Filosofi anvender kreativitet og præciserende begreber

I filosofi anvendes og opfindes nye begreber. Dette skyldes ofte at en vigtig tvedeling af noget er fundet. I hverdagen er det ikke nødvendigt at skelne, men i filosofien er det. Intet som ikke anvender nye begreber er filosofi.

Konklusion af del et

Alt efter hvor stram en definition man ønsker at have af filosofi, så anbefaler jeg, at den løseste er mindst fire af de fem ovenstående kriterier. Jeg mener at alle kravene er nødvendige krav til filosofi.

Og hvad er en filosof?

Etymologisk krav

Nogle gange er det en god ide at starte med etymologi hvis man ønsker at vide hvad noget er. Filosofi er kærlighed til viden; kærlighed til visdom. Men dette er per se ikke nok til at gøre nogen til filosof. Dette kriterium kan ikke være tilstrækkeligt.

En der udøver filosofi

Virker til gengæld til et godt tilstrækkeligt krav. Der er ingen grund til at præcisere det til “en der udøver god filosofi” eller “en der udøver seriøs filosofi”, thi sidste ville være en tautologi, mens at den første er umulig at bedømme. Hvad er god filosofi? Hvis det er det samme som filosofi, så er det en tautologi, hvis det er filosofi hvis konklusioner man er enig i, så er det subjektivt. Ingen af delene virker.