Under en diskussion af AfE blev det diskuteret om definitioner kan være sande. Kan de det? Og hvad betyder det, at en definition er sand?

Hvis man holder, at definitioner ingen sandhedsværdi har så kan de hverken være sande eller falske. Men dette vil gøre alle argumenter som hviler på definitioner (dvs. alle argumenter) uholdbare. Dette virker ikke som en hensigtsmæssig løsning.

Hvis man holder, at sandhedsværdien af en definition vurderes ud fra konsensus, så er der visse områder som ikke kan diskuteres, da alle definitioner ikke er konsensus. Et sådant eksempel er gud, for hvilket der ikke er nogen konsensus definition. Dette virker som en dårlig løsning.

Hvis man holder, at definitioner altid er sande, så løser det begge ovenstående problemer, men der er stadig et tilbage: hvad betyder det, at en definition er sand?

Der er, som bekendt, flere former for sandhed. Syntetisk sandhed er relation til verden, såkaldte correspondence theory, Ideen om konsensus virker som en slags underteori i den teori. Der er analytisk sandhed, som er sandhed i kraft af definitioner alene. Dette hviler på, at definitionerne er sande.

Ingen løsning virker mig umiddelbar.