Et eksempel på hvor let man kan manipulere en smule med tallene og få en stor forskel uden at folk vil lægge mærke til det.

Tallene i tabellen viser hvor mange der tror på Gud af hvert køn i pct.[1]

År Kvinder Mænd
1970 68 52
1981 60 46
1990 67 51
1999 70 54
2003 71 52

Herudfra kan man let udregne forskellen mellem mænd og kvinder i 2003; 71-52=19. Dette er i procentpoint.

Men man kan også udregne den procentvise forskel mellem mænd og kvinder; ((71-52)/52)*100=37. Dette er i procent. Altså, kvinder tror 37 % mere på Gud end mænd. Nu lyder forskellen meget større end den er. De fleste mennesker vil formentlig ikke lægge mærke til den lille forskel i ordlyden, men store forskel i matematikken.

Bemærk i øvrigt, at det er smart at vælge det ovennævnte tal frem for det omvendte tal, hvis man ønsker at vildlede folk. Det andet tal er ((71-52)/71)*100=27. Altså, mænd tror 27 % mindre på Gud end kvinder. Det andet tal er større og store tal er bedst til at vildlede.

“Løgne, forbandede løgne og statistikker.”[2]


[1] http://www.staff.hum.ku.dk/hojs/gudstro/pdf/Luchau.nov.2004.pdf – side 6, men se også bogen  Gudstro i Danmark, 2005, ISBN 87-7457-389-6, Forlaget Anis, http://www.staff.hum.ku.dk/hojs/gudstro/bog.htm

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Lies,_damned_lies,_and_statistics