Straw man

Af Emil Kirkegaard

Generelt kan det siges, at når man laver en straw man, så laver man en forkert version af modpartens argument, som er nem at tilbagevise for derefter at lade som om, at det, modparten faktisk sagde, er blevet tilbagevist.

If. wikipedia1 er der fem forskellige straw man typer:

  1. Præsenter en forkert fremstilling af modpartens position, tilbagevis den og lad som om, at modpartens faktiske position er blevet tilbagevist.
  2. Citér en modparts ord ude af kontekst – dvs. citer noget som ikke repræsenterer modpartens faktiske position.
  3. Find en person, som forsvarer en holdning dårligt, tilbagevis hvad denne person siger, lad som om, at du har tilbagevist alle argumenter fra alle personer med denne holdning, så det ser ud som om, at holdningen er blevet modbevist.
  4. Opfind en fiktiv person, som repræsenterer en gruppe og kritisér denne person.
  5. Oversimplificér en persons argument til en simpel analogi og tilbagevis den.2

Jeg er ikke umiddelbart enig i wikipedias fem typer eller slags. Fx ser (4) ud til at være den samme som (3), mens (5) er den samme som (1). Derfor er der tre muligheder tilbage; nemlig at fremstille modpartens argument forkert, citere dem ude af kontekst og at finde en person, modbevis denne person og lad som om, at personen repræsenterer alle med samme holdning.

Eksempel #1

A: Jeg mener ikke, at børn bør løbe ind i de travle gader.

B: Jeg tror, at det ville være tåbeligt, at låse børn inde hele dagen.

Her gengiver B A’s argument, med et ekstra præmis, nemlig at den eneste måde, man kan holde børnene væk fra den travle gade er at låse dem inde hele dagen.

Eksempel #2

Senator Jones siger, at vi ikke skal give penge til ubådsprogrammet. Jeg er fuldstændig uenig, jeg kan ikke forstå, hvorfor han vil have, at vi skal være fuldstændig forsvarsløse.

Fejlen ligger i, at det naturligvis ikke er det samme, at han sagde. Der er andre måder at forsvare sig på end ubådsprogrammet.

1http://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man#Setup_of_a_straw_man

2Oversættelse af undertegnede.