Epistemologi opgave

Skriveøvelse 1 – Hvad er viden TL;DR Der er ikke noget koncept at være viden så klart i dagligdags-sproget at det er fruitful at snakke om Gettier eksempler m.fl. Og man kan ikke blot sidde og spekulere over eksempler for at finde ud af mere om dette, man er nødt til at spørge folk og…

Continue Reading

Induktivisme

Jeg har tidligere set nærmere på deduktivisme og induktivisme. Med deduktivisme mener jeg troen på, at det ”fundamentale” ræsonneringssystem er deduktiv ræsonnering. Med induktivisme mener jeg troen på, at induktion er det fundamentale ræsonneringssystem. Det er generelt troet, at det er umuligt at bevise induktion vha. (kun) deduktion. Det vil måske undre nogen at det…

Continue Reading

Hvilke begrundelser gælder?

Abstrakt I denne artikel identificerer jeg et overset problem i epistemologi. Problemet er essentielt, at der hersker uvished om hvornår at to argumenter er tilstrækkeligt forskellige til, at de begge kan ændre en doms begrundethed. En skitsering af problemets essens Jeg vil her identificere problemet gennem et eksempel. Forestil dig, at du diskuterer med en…

Continue Reading