Kategori: Epistemologi

 • Epistemologi opgave

  Skriveøvelse 1 – Hvad er viden TL;DR Der er ikke noget koncept at være viden så klart i dagligdags-sproget at det er fruitful at snakke om Gettier eksempler m.fl. Og man kan ikke blot sidde og spekulere over eksempler for at finde ud af mere om dette, man er nødt til at spørge folk og […]

 • Induktivisme

  Jeg har tidligere set nærmere på deduktivisme og induktivisme. Med deduktivisme mener jeg troen på, at det ”fundamentale” ræsonneringssystem er deduktiv ræsonnering. Med induktivisme mener jeg troen på, at induktion er det fundamentale ræsonneringssystem. Det er generelt troet, at det er umuligt at bevise induktion vha. (kun) deduktion. Det vil måske undre nogen at det […]

 • Doksastisk logik, inkonsistens og eksplosioner

  Teori Alle eller næsten alle mennesker har prøvet flere gange at opdage, at to af de domme de gik og troede på var inkonsistente. Dette sker forholdsvis ofte. Herfra slutter vi induktivt til at næsten alle mennesker p.t. tror på noget inkonsistent. Men hvis en person tror på noget inkonsistent, så er alle domme slutbare […]

 • Hjerne-computer analogi, web of beliefs

  Det er forholdsvist normalt at lave analogier mellem den menneskelige hjerne og (menneskelige) computere. Her er en til som nok er mere original. Computer: Hvis man laver en stor ændring i systemet, så kræver det et genstart af systemet før ændringerne træder i kraft. Menneske: Hvis man laver en stor ændring i hvad man tror […]

 • Begrundelse og kognitive evner

  Overvej dette argument: Domæner: x er personer, y er domme. 1. For alle x hvis x er begrundet i en tro på at hans kognitive evner er upålidelige, så for alle y hvis x er kommet frem til y via hans kognitive evner, så er x ikke begrundet i at tro at y. [præmis] 2. […]

 • Begrundelse af analogisk ræsonnering – en kommentar

  Jeg har tidligere tænkt over: Kræver analogisk ræsonnering en begrunde? Er den begrundet? Hvis ja, hvordan? Gennem deduktion, induktion eller andet andet? Det skægge er, at man kan lave en analogi til situationen i (meta)logik hvor det diskuteres hvilket logik system (e.g. klassisk logik eller intuitionistisk logik) der er “bedst” i en eller anden forstand. […]

 • Hvilke begrundelser gælder?

  Abstrakt I denne artikel identificerer jeg et overset problem i epistemologi. Problemet er essentielt, at der hersker uvished om hvornår at to argumenter er tilstrækkeligt forskellige til, at de begge kan ændre en doms begrundethed. En skitsering af problemets essens Jeg vil her identificere problemet gennem et eksempel. Forestil dig, at du diskuterer med en […]

 • Konvergent tanke: Logisk muligt er givet

  Husker I, at jeg argumenterede for, at man bør antage at noget er logisk muligt til det modsatte er bevist? Det ser ud til, at jeg ikke var alene i den argumentation. Jeg læste for nyligt SEP’s indlæg om Zombier af den filosofiske variant og deri står der i sektion 5: “Arguably the burden of […]

 • Intuitioner og normalsprog: abduktiv eller induktiv

  En bemærkning om at if. normalsproget så er intuitioner abduktiv ræsonnering. Hvis man ser på de forskellige måder, at sprogligt sige, at man har en intuition om noget, så vil man se, at de til forveksling ligner det man vil sige når man ræsonnerer abduktivt: * Det virker som om, at… * It seems that… […]

 • Dobbeltheden af at være begrundet i sin tro

  Jeg har lagt mærke til, at den mængde evidens der er nødvendig for at man er begrundet i en tro på at p, er anderledes fra den der er nødvendig for at man er begrundet i at tro på p som også indgår i en viden. Der er tale om en flertydighed af “S er […]