Jeg har tidligere tænkt over:

  • Kræver analogisk ræsonnering en begrunde?
  • Er den begrundet?
  • Hvis ja, hvordan? Gennem deduktion, induktion eller andet andet?

Det skægge er, at man kan lave en analogi til situationen i (meta)logik hvor det diskuteres hvilket logik system (e.g. klassisk logik eller intuitionistisk logik) der er “bedst” i en eller anden forstand. Analogien er, at det ikke er til at vurdere uden at antage et af dem. Der er ingen ikke-logisk synsvinkel man kan se det fra. Der er heller ingen ikke-deduktiv, ikke-induktiv etc. position man kan se situationen fra her.