Epistemologi opgave


Skriveøvelse 1 – Hvad er viden

TL;DR Der er ikke noget koncept at være viden så klart i dagligdags-sproget at det er fruitful at snakke om Gettier eksempler m.fl. Og man kan ikke blot sidde og spekulere over eksempler for at finde ud af mere om dette, man er nødt til at spørge folk og lave nogle empiriske undersøgelser.