Epistemologi opgave

Skriveøvelse 1 – Hvad er viden TL;DR Der er ikke noget koncept at være viden så klart i dagligdags-sproget at det er fruitful at snakke om Gettier eksempler m.fl. Og man kan ikke blot sidde og spekulere over eksempler for at finde ud af mere om dette, man er nødt til at spørge folk og…

Continue Reading

Viden om ikke-domme

JTB+ Et måske et overset spørgsmål er spørgsmålet om man kan have viden om noget der ikke er en dom. Antageligt skal JTB+ teorier kun forstås som teorier om hvad viden om domme er og ikke viden om eventuelle ikke-domme. Hvis det ikke er tilfældet, så kan man konstruere dette argument: 1. Hvis noget er…

Continue Reading

Er der uendelig meget viden i verden?

Inspirationen til dette er er samtale med Karl Aage Kirkegaard. Vi diskuterede definitionen af viden, samt min ide om forskellige typer viden (filosofisk, videnskabelig) og tro (filosofisk, videnskabelig, religiøs). Vi nåede til et sted hvor KAK mente at der var uendelig meget viden i verden, mens at jeg mente at der ikke var. Lad os…

Continue Reading