Tag: viden

 • Epistemologi opgave

  Skriveøvelse 1 – Hvad er viden TL;DR Der er ikke noget koncept at være viden så klart i dagligdags-sproget at det er fruitful at snakke om Gettier eksempler m.fl. Og man kan ikke blot sidde og spekulere over eksempler for at finde ud af mere om dette, man er nødt til at spørge folk og […]

 • Dobbeltheden af at være begrundet i sin tro

  Jeg har lagt mærke til, at den mængde evidens der er nødvendig for at man er begrundet i en tro på at p, er anderledes fra den der er nødvendig for at man er begrundet i at tro på p som også indgår i en viden. Der er tale om en flertydighed af “S er […]

 • Kausalkontakt som nødvendigt krav for viden

  En perspektivering om at viden implicerer kausalkontakt Princippet kan formuleres således: P. Hvis man ved noget p, så har man haft en kausalkontakt med det som p refererer til. Oprindeligt, blev det princip brugt som præmis i et argument mod viden om universeller, thi da universeller per definition er ikke-kausale så kan man umuligt have […]

 • Endnu et citat: Sex og viden

  “It is an infantile superstition of the human spirit that virginity would be thought a virtue and not the barrier that separates ignorance from knowledge” Måske skrevet eller sagt af Voltaire, men Wikiquote har nævner ikke citatet.

 • Formaliseringen af argumentet om dyr og viden

  Semi-formelt 1. Alle som har har mindst en dom i sindet, har sprog. (præmis) 2. Ingen dyr har sprog. (præmis) 3. ⊢ Ingen dyr har mindst en dom i sindet. (1, 2) 4. Mindst et dyr har viden. (præmis) 5. Hvis ingen dyr har mindst en dom i sindet, så har ingen dyr viden om […]

 • Viden om ikke-domme

  JTB+ Et måske et overset spørgsmål er spørgsmålet om man kan have viden om noget der ikke er en dom. Antageligt skal JTB+ teorier kun forstås som teorier om hvad viden om domme er og ikke viden om eventuelle ikke-domme. Hvis det ikke er tilfældet, så kan man konstruere dette argument: 1. Hvis noget er […]

 • Tanker i forbindelse med læsning af Epistemology på SEP

  Anbefalet læsning: Epistemology, SEP, link I ingen specifik rækkefølge. Kilderne til viden og begrundelse. I sektion 4.2 skriver SEP: The problem is this. It would seem the only way of acquiring knowledge about the reliability of our perceptual faculties is through memory, through remembering whether they served us well in the past. But should I […]

 • Viden – Mulig løsning til Gettier eksemplerne

  Viden er typisk defineret til TJB sand begrundet tro. En sådan definition viste sig dog ikke at være helt korrekt, dette kan ses ud fra Gettier eksemplerne. Disse viste at TJB gav falske resultater nogle gange. Hvis vi ikke skal forkaste definitionen helt, så er en revideret version nødvendig. Men lad os først se på […]

 • Søgningen efter viden og en antagelse hos den generelle filosofi

  Mange filosoffers har ledt efter den rette definition af viden, hvor TJB1 er den mest kendte. Der er flere problemer med en sådan definition. Et sådant problem, er at man kan finde propositioner som er troet på af en person, ofte i et tænke eksperiment, som overholder de nødvendige krav der er til viden, men […]

 • Er der uendelig meget viden i verden?

  Inspirationen til dette er er samtale med Karl Aage Kirkegaard. Vi diskuterede definitionen af viden, samt min ide om forskellige typer viden (filosofisk, videnskabelig) og tro (filosofisk, videnskabelig, religiøs). Vi nåede til et sted hvor KAK mente at der var uendelig meget viden i verden, mens at jeg mente at der ikke var. Lad os […]