Anbefalet læsning:

Epistemology, SEP, link

I ingen specifik rækkefølge.

Kilderne til viden og begrundelse. I sektion 4.2 skriver SEP:

The problem is this. It would seem the only way of acquiring knowledge about the reliability of our perceptual faculties is through memory, through remembering whether they served us well in the past. But should I trust my memory, and should I think that the episodes of perceptual success that I seem to recall were in fact episodes of perceptual success? If I am entitled to answer these questions with ‘yes’, then I need to have, to begin with, reason to view my memory and my perceptual experiences as reliable. It would seem, therefore, that there is no non-circular way of arguing for the reliability of one’s perceptual faculties.

Jeg har fundet på en metode til at argumentere for at hukommelsen er pålidelig ved brug af perception. Ideen går ud på, at skrive det ned når man oplever at hukommelsen fungerede godt i stedet for at bruge hukommelsen til at bevise at hukommelsen som helhed er pålidelig (cirkulært). Denne metode lider af nogle andre problemer. Fx er det svært at sige hvorfor at man skulle tro på hvad papiret siger, hvis man ser bort fra hukommelsen om at man selv har skrevet det.

I sektion 3.4 skriver SEP:

Suppose we ask “Why is the sum of two and two four?” Isn’t the answer “It couldn’t be any other way” perfectly satisfactory? So sometimes, at least, a request for explaining the truth of p is met in a satisfying way by pointing out that p is necessarily true. Why, then, should we not be satisfied when independence foundationalists answer the J-question by saying that perceptual experiences are necessarily a source of justification?

SEP undrer mig. Hvorfor i alverden skulle “det kunne ikke være på nogen anden måde” være et godt svar på at hvad en begrundelse er for p? Det er et elendigt svar og det ville enhver matematiklærer sige. Hvis nogen ikke tror at p, så ville det være begging the question at begrunde det med □p (ikke cirkulært, men mindst ligeså tvivlsomt). Mange mener, at det gælder at matematiske udsagn er nødvendigvis sande, dette implicerer ikke, at man kan begrunde alle kontingente matematiske udsagn med at der findes en nødvendig variant. Det næste er naturligvis at man skal begrunde den nødvendige variant.

I sektion 4.3 skriver SEP:

Memory is the capacity to retain knowledge acquired in the past. What one remembers, though, need not be a past event. It may be a present fact, such as one’s telephone number, or a future event, such as the date of the next elections. Memory is, of course, fallible. Not every instance of taking oneself to remember that p is an instance of actually remembering that p. We should distinguish, therefore, between remembering that p (which entails the truth of p) and seeming to remember that p (which does not entail the truth of p).

Jeg forstår godt, at de skelner i mellem at huske p og at tilsyneladende huske p. Men forestil dig dette scenarie: En fremtidig videnskabsmand får person S’s hjerne til at tro, at den husker p. Han putter informationen ind i hjernen. Når S vågner efter operationen og husker p, ville det så ikke være at huske p? Det mener jeg, men dette implicerer ikke p. Så denne skelnen er skidt.

I sektion 5.2 skriver SEP:

The Closure Principle

If I know that p, and I know that p entails q, then I know that q.[54]

This principle is exceedingly plausible. Here’s an example to illustrate it. Suppose you had exactly two beers. Your having had exactly two beers entails that you had less than three beers. If you know both of these things, then you know that you had less than three beers. This much, certainly, seems beyond dispute.

Det virker muligt at konstruere et modeksempel til dette princip. Jeg ved, at Titanic sank i 1912 og jeg ved at dette implicerer, at den ikke sank i år 9812378128 før at jeg skrev det. For før jeg skrev det, havde jeg ingen tro på at det var sandt og dermed ingen viden. Det er samme forståelse af tro som benyttes her, som jeg benyttede i min kritik af infinitisme.

En anden mulighed for at vise at princippet er falsk, er at bruge tal der er for store til at kunne begribes af mennesker og som derfor ikke kan troes på. Når de ikke kan troes på, så kan de ikke vides.