Søgningen efter viden og en antagelse hos den generelle filosofi


Mange filosoffers har ledt efter den rette definition af viden, hvor TJB1 er den mest kendte. Der er flere problemer med en sådan definition. Et sådant problem, er at man kan finde propositioner som er troet på af en person, ofte i et tænke eksperiment, som overholder de nødvendige krav der er til viden, men alligevel ikke er viden. Edmund Gettier skrev en skelsættende artikel hvori han viste to eksempler hvor TJB gav forkerte resultater.2

Jeg har ikke i sinde, at komme ind på TJB her, men jeg har i sindet at gøre det (mere udførligt) senere, da jeg er uenig i at viden := (er defineret til) sand begrundet tro.3 Det jeg vil stille spørgsmålstegn ved, er metoden man bruger til at konkludere, man har fået et forkert resultat. Det er som om, at disse filosoffer anser filosofiens opgave for at finde den betydning af viden vi går og bruger i sproget til daglig – men hvorfor? Hvorfor ikke bare klargøre hvad man mener med viden og lad det være sådan – sandt per definition. Normalsproget er ikke beregnet til at diskutere filosofi og definitionerne af ordene deri er ofte vage. Hvorfor bøjer filosofien sig så for normalsproget?

Hvordan ved Gettier, at ‘S ved P’ er falsk? Det er som om, at de tror at det er falsk, fordi de ikke stemmer overens med en ikke-bevidst definition af viden.

1True Justified Belief – Sand Begrundet Tro

2Artiklen er kort og let læselig og bør læses af enhver med interesse i epistemologi. Edmund Gettier – “Is knowledge true justified belief?” – http://www.ditext.com/gettier/gettier.html

3Emil Kirkegaard “Viden og tro – hvad er hvad?” http://deleet.dk/2007/10/26/viden-og-tro-hvad-er-hvad/

,