Viden er typisk defineret til TJB sand begrundet tro. En sådan definition viste sig dog ikke at være helt korrekt, dette kan ses ud fra Gettier eksemplerne. Disse viste at TJB gav falske resultater nogle gange. Hvis vi ikke skal forkaste definitionen helt, så er en revideret version nødvendig. Men lad os først se på hvor problemet ligger med TJB.

TJB er tre nødvendige kriterier:

  1. S ved P hvis og kun hvis (iff)
  1. P er sandt.
  2. S tror P
  3. S er begrundet i sin tro på P

Gettier laver to tankeeksempler, det ene lyder således:
Antag at Smith og Jones har ansøgt om at få et bestemt job. Antag at Smith har en stærk grund til at tro at:

(d) Jones får jobbet og Jones har 10 kroner i sin lomme.

Lad os sige, at den evidens Smith har for (d) er at direktøren fortalte ham det og at Jones talte pengene i Smith’s lomme for 10 minutter siden. Proposition (d) implicerer:

(e) Manden som vil få jobbet har 10 kroner i sin lomme.

Lad os sige, at Smith ræsonnerer ligesom os og kommer frem til en tro på (e) som er begrundet.

Men forestil dig, at ukendt for Smith, så får han selv jobbet, og at han også har 10 kroner i sin lomme. Så er proposition (e) sand, selvom (d) er falsk. I vores tilfælde får vi så, at

(1) Er overholdt da (e) er sand.
(2) Er overholdt da Smith tror e.
(3) Er overholdt da Smith har begrundelse for at tro e.

Men vi ved også1 at Smith ikke ved (e).

Problemet er, at vores ikke-bevidste definition af viden siger, at hvis man tror p af en grund som var falsk og man tilfældigvis havde ret alligevel, så er der ikke tale om viden. Vi skal derfor tilføje et ekstra kriterium til TJB, som nu bliver til TJB+. Hvis vi tilføjer:

(4) Hvis den grund som S tror at P er sand, er en del af grunden til at vi tror, at S er sand.

Nogle føler måske, at dette kriterium lugter lidt, det gør jeg også. Men alligevel giver det et korrekt resultat i Gettier eksemplerne, da (4) ikke er overholdt i nogle af tilfældene.

1Givet at vi accepterer det ræsonnerings princip jeg tidligere omtalte. http://deleet.dk/2008/06/25/s%c3%b8gningen-efter-viden-og-en-antagelse-hos-den-generelle-filosofi/