Er der uendelig meget viden i verden?


Inspirationen til dette er er samtale med Karl Aage Kirkegaard.

Vi diskuterede definitionen af viden, samt min ide om forskellige typer viden (filosofisk, videnskabelig) og tro (filosofisk, videnskabelig, religiøs). Vi nåede til et sted hvor KAK mente at der var uendelig meget viden i verden, mens at jeg mente at der ikke var.

Lad os først blive enige om, at vi taler om aktuel viden, ikke potentiel viden. Forskellen er naturligvis at potentiel viden er påstande som ikke er viden p.t., men som kan blive det, hvis vi ændrer noget i verden.

Et andet problem er om analytiske udsagn er viden. Ved man at ‘1+1=2’? Jeg er tilbøjelig til at mene at analytiske udsagn ikke er viden.

Universet er ikke uendeligt stort, der kan ikke være to objekter oven på hinanden, følgelig er der et endeligt antal objekter i universet. Hvis viden skal være sand, så skal den være i syntese med universet (per definition). Der er kun et endeligt antal objekter at være i syntese med, og selv hvis man kombinerer objekter, er der stadig (et meget stort antal) endelige sande udsagn.

Man skal huske at ord er hjælpemidler. Vi bestemmer hvad ordene betyder, og vi kan frit ombestemme os.