En bemærkning om at if. normalsproget så er intuitioner abduktiv ræsonnering.

Hvis man ser på de forskellige måder, at sprogligt sige, at man har en intuition om noget, så vil man se, at de til forveksling ligner det man vil sige når man ræsonnerer abduktivt:

* Det virker som om, at…

* It seems that…

Ideen er begge steder, tolker jeg, at det man oplever passer med en eller anden teori. Dette udtrykker ikke nødvendigvis, at en sådan teori bliver sandsynliggjort af observationen. Man kunne måske med rimelighed hævde, at man implicit laver en hurtig abduktiv slutning; slutning til den bedste forklaring. Den bedste hurtige forklaring man lige kan finde på er en der 1) er konsistent med data, og 2) forklarer de vigtige data eller store mængder data.

Alternativt, så udtrykker disse sætninger en påstand om, at hvis disse teorier var rigtige, så ville vi forvente at observere det vi nu observerer, i.e. en slags induktion ræsonnering.

Slutteligt, så er der heller ikke en god ide altid at stole på normalsproget, for det er fyldt med fejl. En fejltagelse lidt for mange filosoffer begår.