Med kontingent mener jeg den danske version af det engelske ‘contingent’. Og med ‘nødvendig’ mener jeg den danske version af det engelske ‘necessary’.

Necessary er defineret som noget der er aktualiseret i alle mulige verdener. Mens at kontingente ting ikke behøver at være det. Med aktualiseret mener jeg, at konceptet refererer til et virkeligt eksisterende objekt. Det sjove ved disse ord, er, at alle nødvendige koncepter er nødt til at eksistere i alle verdener. Således kan man blot ved at tilføje ‘nødvendig’ ved et koncepts definition definere det til at findes. Jeg hævder at dette er en umulighed. Man kan umuligt slutte sig til en syntetisk sandhed ved tankens kraft alene – erfaring er nødvendig. Jeg foreslår derfor, at man for at lukke dette smuthul for bl.a. teister, definerer et koncept til noget der beskriver et objekt om ikke udtaler sig om konceptet har nogle referenter. Det er dermed ikke tilladt for et koncept at udtale sig om referenter.