Personlig identifikation – en løsningsmulighed

Hvis man ønsker at beholde personlig identifikation over tid, dvs. personlig kontinuitet, så har jeg fundet på en løsningsmodel som ikke kræver at en type dualisme er sand. Jeg har tidligere fundet på en anden løsning.[1] Materiel lighed Løsningen er ganske simpel. En ting er den samme som tidligere hvis der har været en konstant…

Continue Reading

Systemer af definitioner

Dette essay har to teser: 1) at definitioner bedst forståes i systemer, og 2) at disse systemer principielt er  kommunikativt adskilte. Problemet Jeg vil starte med et problem. Hvis et ord O er defineret til at have en betydning B, så har O nødvendigvis betydningen B. Dette er fordi, at hvis O betød ikke-B, så…

Continue Reading

Entiteter og egenskaber

Definer ‘entitet’ som noget eksisterende. Jeg vil lade ‘egenskab’ stå ikke-defineret hen her, men jeg mener hvad man normalt mener med det. Argument #1 Nødvendigvis, hvis en entitet e findes uden egenskaber, så ville entitet e have en egenskab af at ingen egenskaber have. Dette er selvmodsigende og umuligt. Derfor har alt en egenskab. Argument…

Continue Reading

Tanker om eksistens 3 – spatialitet

Jeg kom tidligere frem til, at eksistens kunne defineres til om en ting har kausalitet. Kausalitet forstås som at et givet objekt O kan påvirke andre ting i riget. Ikke om den gør det, man kunne godt forestille sig, at man skød en komet meget langt ud i rummet således at ikke engang tyngdekraften af…

Continue Reading

Identifikationsproblemet og dualisme

Identifikationsproblemet er følgende tankeeksperiment: Tag en person, Per, og lav en præcis kopi af ham. Er Per og Pers kopi den samme person? Eller er der tale om to forskellige men ens personer? Forestil dig at man blandede dem. Hvordan finder man ud af hvilken en der er den oprindelige Per? Jeg kender ingen filosofi…

Continue Reading

Om definitionen af fysisk 4

Nuværende arbejdsdefinition er: Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.   Hvis vi anvender denne på hård materialisme, så får vi at alt der findes er principielt observerbart fra et givet perspektiv. Men dette giver problemer, thi det observerbare er blot en anden måde at sige på, at objektet kan indgå i…

Continue Reading

Om definitionen af fysisk 3

Jeg kom tidligere frem til definitionen: Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.   Hvis man forstår observation på en strikt måde, så vil det resultere i, at energi ikke kan observeres, og derfor ikke er fysisk. Dette er et problem, da vi ved at energi er fysisk. Faktisk, så omhandler det…

Continue Reading