Kategori: Ontologi

 • At vinde Frankrigsturen, Lance Armstrong, og Doping

  Et fælleskøkken kan være et godt sted at snakke med mennesker om alt muligt. Da jeg er en meget diskussionslysten person, så havner jeg ofte i diskussioner om alt muligt. I dag mødte jeg Anders i køkkenet, og snakken kom til at falde på om Lance Armstrong (LA) faktisk vandt Frankrigsturen (Tour de France) eller […]

 • Personlig identifikation – en løsningsmulighed

  Hvis man ønsker at beholde personlig identifikation over tid, dvs. personlig kontinuitet, så har jeg fundet på en løsningsmodel som ikke kræver at en type dualisme er sand. Jeg har tidligere fundet på en anden løsning.[1] Materiel lighed Løsningen er ganske simpel. En ting er den samme som tidligere hvis der har været en konstant […]

 • Kausalkontakt som nødvendigt krav for viden

  En perspektivering om at viden implicerer kausalkontakt Princippet kan formuleres således: P. Hvis man ved noget p, så har man haft en kausalkontakt med det som p refererer til. Oprindeligt, blev det princip brugt som præmis i et argument mod viden om universeller, thi da universeller per definition er ikke-kausale så kan man umuligt have […]

 • Systemer af definitioner

  Dette essay har to teser: 1) at definitioner bedst forståes i systemer, og 2) at disse systemer principielt er  kommunikativt adskilte. Problemet Jeg vil starte med et problem. Hvis et ord O er defineret til at have en betydning B, så har O nødvendigvis betydningen B. Dette er fordi, at hvis O betød ikke-B, så […]

 • Entiteter og egenskaber

  Definer ‘entitet’ som noget eksisterende. Jeg vil lade ‘egenskab’ stå ikke-defineret hen her, men jeg mener hvad man normalt mener med det. Argument #1 Nødvendigvis, hvis en entitet e findes uden egenskaber, så ville entitet e have en egenskab af at ingen egenskaber have. Dette er selvmodsigende og umuligt. Derfor har alt en egenskab. Argument […]

 • En fejlagtig argumentation baseret på en pragmatisk værdi af personlig kontinuitet

  Dette har med ontologi at gøre. Mindst en person har argumenteret således: Hvis vi accepterer materialismen, så får man et problem. If. materialisme er der ingen sjæl eller anden ting som forbliver i den samme person konstant. I en materialistisk verden sker der konstant forandringer til en person, thi denne personlighed er et produkt af […]

 • Tanker om eksistens 3 – spatialitet

  Jeg kom tidligere frem til, at eksistens kunne defineres til om en ting har kausalitet. Kausalitet forstås som at et givet objekt O kan påvirke andre ting i riget. Ikke om den gør det, man kunne godt forestille sig, at man skød en komet meget langt ud i rummet således at ikke engang tyngdekraften af […]

 • Identifikationsproblemet og dualisme

  Identifikationsproblemet er følgende tankeeksperiment: Tag en person, Per, og lav en præcis kopi af ham. Er Per og Pers kopi den samme person? Eller er der tale om to forskellige men ens personer? Forestil dig at man blandede dem. Hvordan finder man ud af hvilken en der er den oprindelige Per? Jeg kender ingen filosofi […]

 • Om definitionen af fysisk 4

  Nuværende arbejdsdefinition er: Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.   Hvis vi anvender denne på hård materialisme, så får vi at alt der findes er principielt observerbart fra et givet perspektiv. Men dette giver problemer, thi det observerbare er blot en anden måde at sige på, at objektet kan indgå i […]

 • Om definitionen af fysisk 3

  Jeg kom tidligere frem til definitionen: Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.   Hvis man forstår observation på en strikt måde, så vil det resultere i, at energi ikke kan observeres, og derfor ikke er fysisk. Dette er et problem, da vi ved at energi er fysisk. Faktisk, så omhandler det […]