Tanker om eksistens 3 – spatialitet


Jeg kom tidligere frem til, at eksistens kunne defineres til om en ting har kausalitet. Kausalitet forstås som at et givet objekt O kan påvirke andre ting i riget. Ikke om den gør det, man kunne godt forestille sig, at man skød en komet meget langt ud i rummet således at ikke engang tyngdekraften af kometen påvirkede andre ting længere.1

Eksistens handler om en principiel mulighed for at kunne påvirke andre ting.

For at opnå en mere præcis definition, har jeg ledt efter andre ting som alle ting der eksisterer har. Jeg er stødt på begrebet spatialitet. Det lader sig nogenlunde oversætte til rumlighed. En ting er rumlig når den har tre dimensioner – højde bredde og længde. Kunne det være, at ting som ikke har nogen spatialitet ikke eksisterer?

1Eksemplet duer ikke helt, da der altid ville være en brøkdel af kraften tilbage. Men denne kan ignoreres i praksis.