Om definitionen af fysisk 4


Nuværende arbejdsdefinition er:

Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.

 

Hvis vi anvender denne på hård materialisme, så får vi at alt der findes er principielt observerbart fra et givet perspektiv. Men dette giver problemer, thi det observerbare er blot en anden måde at sige på, at objektet kan indgå i kausal-forbindelse med os, observatøren. Men da vi har defineret ‘eksisterende’ til det samme, så siger vi egentlig at alt der findes, findes. Hvilket må siges at være en ubrugelig tautologi. Dette virker, for mig at se, fatalt for den hårde materialisme.

 

Et lignende problem opstår for den svage materialismen, som dog kun hævder, at alt der findes er enten materielt/fysisk1 eller afhængig af det samme. Men hvis alt der ikke er materielt er ikke observerbart etc., så er alt ikke-materielt ikke-eksisterende. Derfor vil en sådan definition af materielt reducere svag materialisme til hård materialisme, som er ubrugeligt.

 

Derfor er denne definition inkonsistent med begge definitioner af materialisme. Vi kan nu enten vælge at finde en anden definition for materialisme eller for fysisk.

 

En anden, meget interessant, definition der har været foreslået, er:

 

Det fysiske er det, som er ikke-mentalt.

 

Hvilket gør definitionen af fysisk afhængig af en definition af mentalt. Hvis definitionen af mental igen var afhængig af fysisk, så var vi igen havnet i vanskeligheder. Men mentalt kan godt defineres uden brug af ‘fysisk’. Det mentale defineres til:

 

Det mentale er det som har motiver, lyster og vilje(r).

 

Hvis vi anvender denne definition, så vil vi igen blive nødt til at forlade hård materialisme. Hård materialisme påstår, at alt er materielt, men hvis materielt betyder ikke-mentalt, så påstår man, at intet mentalt findes. En påstand som ved første øjekast virker absurd, for alle ved jo, at det mentale findes. Man kan derfra enten vælge eliminativisme, som hævder at det mentale ikke findes eller at forlade hård materialisme og vælge svag materialisme.

 

1Anvendt synonymt.