Om definitionen af fysisk 3


Jeg kom tidligere frem til definitionen:

Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.

 

Hvis man forstår observation på en strikt måde, så vil det resultere i, at energi ikke kan observeres, og derfor ikke er fysisk. Dette er et problem, da vi ved at energi er fysisk. Faktisk, så omhandler det meste af den fysik jeg er bekendt med fysik.

 

Men med det er ikke en streng forstand af ‘observere’ jeg mener. Der er to måder at observere på. Man kan observere et fænomen direkte, såsom at kikke på en bil der kører. Eller at man kan observere et fænomen indirekte, ved at observere konsekvenserne af fænomenet. Energi kan, så vidt jeg ved, ikke observeres direkte. Jeg vil i øvrigt tro, at det samme gælder elektroner et al elementarpartikler.