Entiteter og egenskaber


Definer ‘entitet’ som noget eksisterende.

Jeg vil lade ‘egenskab’ stå ikke-defineret hen her, men jeg mener hvad man normalt mener med det.

Argument #1

Nødvendigvis, hvis en entitet e findes uden egenskaber, så ville entitet e have en egenskab af at ingen egenskaber have. Dette er selvmodsigende og umuligt. Derfor har alt en egenskab.

Argument #2

Nødvendigvis, hvis en entitet e har egenskaben x, hvor x er en vilkårlig egenskab, så har entitet e egenskaben af at have egenskab x. Ad inifinitum. Derfor har alle entiteter med mindst en egenskab et uendelig antal egenskaber.

Argument #3

Alle entiteter har en eller flere egenskaber og alle entiteter med en eller flere egenskaber har et uendeligt antal egenskaber, ergo har alle entiteter et uendeligt antal egenskaber.

Formel version

Jeg arbejder på en formel version af ovenstående argumenter.