Entiteter og egenskaber

Definer ‘entitet’ som noget eksisterende. Jeg vil lade ‘egenskab’ stå ikke-defineret hen her, men jeg mener hvad man normalt mener med det. Argument #1 Nødvendigvis, hvis en entitet e findes uden egenskaber, så ville entitet e have en egenskab af at ingen egenskaber have. Dette er selvmodsigende og umuligt. Derfor har alt en egenskab. Argument…

Continue Reading