Hvad der er etisk rigtigt og hensigtsmæssigt er ikke altid det samme


Der er nogle gange en forskel på hvad der er moralsk/etisk rigtigt (jeg skelner ikke mellem dem) og hvad der er hensigtsmæssigt eller hvad man bør gøre. Menneskelig moral blev skabt gennem evolution til at sørge for at mennesker handlede på en måde som gav de bedste overlevelseschancer for en og ens nærmeste (inclusive fitness og det der). Hvad der er moralsk rigtigt og forkert er det som de fleste neutrale mennesker er enige om er det rigtige eller forkerte. Hvis der ikke er noget de er generelt enige om, så er det moralsk ligegyldigt. Dette er nogenlunde hvad Hume skrev.

Vores moral er dog ikke tilpasset dette miljø, men et gammelt miljø noget lign. chimpansernes (men ikke helt). Dengang var der visse former for adfærd, som det var uhensigtsmæssigt ifht. overlevelsen at tage del i, eksemplet er incest. Det skyldes at incest giver dårlige gener, risiko for arvelige sygdomme etc. Alt sammen noget som evolution tilpassede vores moral til at undgå. Nu om dage har vi dog løst disse problemer med prævention, fosterscreening samt designer babys i fremtiden. Incest er ikke længere noget problem for evolution. Men siden at vores gener ikke har nået at tilpasse sig dette ændrede miljø (det er klart, det er nok maksimum 50 år siden at disse teknologier blev normalt udbredte), så er det stadig moralsk forkert at tage del i incest. Men stadig er incest ulovliggjort1 fordi at det giver de fleste mennesker en dårlig smag i munden. Incest gør dog ingen skade nu om dage og bør derfor ikke være ulovligt.2 Dette har jeg skrevet om før.

Loven og moral

Der er formentlig andre ting end incest som ikke burde være ulovligt men alligevel er det fordi, at det er moralsk forkert. Her kan man med rette spørge om loven bør væres tilpasset vores moral eller hvad der er hensigtsmæssigt? Det er pointless at straffe ellers normale mennesker fordi, at de har lyst til at bolle med deres søster/bror/børn (når de er gamle nok).

1§ 210. ”Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.”

Straffen for incest er absurd høj! Staten bør generelt blande sig udenom hvem folk boller med. Dette er ligesom de gamle anti-homoseksualitet-love.

2Folk har det med at misforstå mig her. Jeg skriver at incest ikke gør nogen skade. Ikke at pædofili ikke gør. Pædofili gør naturligvis skade.