Tag: moral

  • Hvad der er etisk rigtigt og hensigtsmæssigt er ikke altid det samme

    Der er nogle gange en forskel på hvad der er moralsk/etisk rigtigt (jeg skelner ikke mellem dem) og hvad der er hensigtsmæssigt eller hvad man bør gøre. Menneskelig moral blev skabt gennem evolution til at sørge for at mennesker handlede på en måde som gav de bedste overlevelseschancer for en og ens nærmeste (inclusive fitness […]

  • Moralsk skepticisme – en indvending og et svar

    Givet at moralsk skepticisme er korrekt og defineret til at betyde at alle moralske propositioner er falske. Så kunne man tro, at det ville være en selvmodsigende position med dette argument som begrundelse: MS =: Moralsk skepticisme 1. Hvis MS, så “mord er ondt” er falsk. (præmis) 2. MS. (hypotese) 3. “Mord er ondt” er […]

  • Videnskabelig moralteori – meget kort

    Det er min vurdering at det er på tide, at man videnskabeliggører etikken, således at man kan forklare moral på samme måde som man forklarer alt andet i verden. Begrundelserne skal ikke længere være intuition etc. men empirisk evidens. Betragt den menneskelige moral. Grundlæggende er der to muligheder: relativisme og absolutisme. Definitioner Relativisme er ideen […]