“At tænke er noget man må lære. Vi er ikke fra naturens side udstyret med evnen til at tænke klart og logisk men må som i alt andet lære og øve os for at kunne tænke og argumentere uden fejlslutninger. Og alligevel er der adskillige der mener, at man ikke behøver øvelse i at tænke. Derfor er verden fuld af fejlslutninger og fejlvurderinger, der foregiver at være fuldgyldige sandheder.

Det er givetvis rigtigt, at kun et mindretal besidder fornøden indsigt til på alle områder at danne sig en velbegrundet opfattelse af problemernes løsning, og det store flertal må søge sin tilflugt til sikkert velmenende politikere og eksperter, men en lang række problemer i tilværelsen, såsom Vietnam, Fællesmarkeder, racediskrimination, sex, hash og LSD, er alligevel af en sådan art, at det ville være at misforstå eksperternes rolle at overlade det til dem at træffe valget mellem den ene eller den anden løsning. Det der her er brug for, er først og fremmest en kritisk holdning og evnen til at selvstændigt at tænke problemerne igennem.

Med en række morsomme eksempler fra litterære værker og avisledere, kronikker og læserbreve diskuterer mag. art. Jon Espersen de vigtigste former for fejlslutninger og mangelfuld argumentation, vi så ofte finder i offentlige debatter. Efter hvert kapitel følger et afsnit med opgaver, hvor læseren får lejlighed til at prøve og optræne sine egne kritiske evner.”