Kort om logik

Blot en kort forklaring på hvad logik er og ikke er. Der findes ikke en logik men mange. Logik er et ræsonneringssystem. Alle logiksystemer er menneskeskabte med undtagelse af et: Det intuitive medfødte system, hvis det da overhovedet kan siges at være et system. Logikkens ”love” beskriver noget om hvordan man kan slutte gyldigt, logikkens…

Continue Reading

Dansk essay: Jeg tror på logik og argumenter!

Afleveret som dansk essay til en essaysamling med titlen “Det tror vi på”. Karakter givet 7. Hvilket er meget fint for det tog mig ca. 15 min. at skrive. Jeg tror på logik og argumenter! Emil Kirkegaard Mange af verdens problemer skyldes dårlig ræsonnering og mangel på information. Der er en udbredt tro på, at…

Continue Reading

Flere slags muligheder i en sætning

Abstrakt En analyse af en flertydig sætning. Muligvis med flere typer muligheder i sig. Derefter tre forslag til en udvidelse af modallogikken således, at flere typer muligheder kan formaliseres. To af forslagene vælges og deres anvendelighed demonstreres. flere-slags-muligheder-i-en-sc3a6tning

Continue Reading

Den modale fejlslutning, reduktioner og modalt kollaps

Introduktion Denne artikel har to emner. Først vil jeg skitsere en masse implikationer af at benægte den modale fejlslutning viz. benægte, at det er en fejlslutning. Disse implikationer skulle gerne være uacceptable i en bogstavelig forstand. I anden sektion vil jeg kort diskutere modalt kollaps. den-modale-fejlslutning-reduktioner-og-modalt-kollaps.

Continue Reading

Umuligheden af at bevise logik

Denne artikel antager, at logik er normativt. Dette vil jeg se nærmere på i en fremtidig artikel. Argumentet 1. Alle beviser for logik bruger logik 2. Ingen beviser som bruger logik kan bevise logik 3. :. Ingen beviser kan bevise logik Argumentet kan omvendt også vise, at det er umuligt at modbevise logik. Dette gøres…

Continue Reading

Logik og sygehuse

Jeg stod forleden i elevatoren på Viborg Sygehus, hvor jeg lagde mærke til at de havde en ergonomi afdeling. Jeg tænkte så, á la astronomi, så måtte dette være en slags videnskab om ‘ergo’, som er en argument markør. Kan det virkelig passe at sygehuset har en logik afdeling? Det lyder som en god ide….

Continue Reading