Jeg bruger ofte ordet. Jeg har tænkt mig om, og fundet nogle generelle træk hos intellektuelle i mit miljø – dvs. primært unge mennesker.

  1. Naturlig modvilje mod smalltalk
  2. Følelsesmæssige argumenter virker dårligt
  3. Fornuft-baserede forhold, i kontrast til forelskelse-baserede
  4. Svære at imponere/overraske
  5. Kalkulerende/fremsynede
  6. Naturlig interesse for viden = filosofi
  7. Resultatfokuserede
  8. Konkurrence mentalitet

Ad 1

Intellektuelle har en naturlig tendens til at finde smalltalk kedeligt. Måske er det dets ligegyldighed der spiller ind jf. punkt 7.

Ad 2

Følelsesmæssige argumenter har ringe eller ingen effekt på intellektuelle. De ser gerne konkrete argumenter for en sag og lader sig ikke let overbevise.

Ad 3

Intellektuelles forhold til andre mennesker er i højere grad baseret på fornuft. Eksempelvis, at de har interesser sammen eller støtter hinanden godt i skolen, således at de begge kan være top-elever i flere fag. Muligvis af denne grund, ser man, at intellektuelle har færre forelskelser end andre, thi disse lader deres forhold styre mere af mere eller mindre tilfældige følelser.

Ad 4

Intellektuelle er sværere at imponere. Måske fordi, at de kender til statistik og derfor ved, at der konstant sker usandsynlige ting, som ikke er imponerende af den grund.

Ad 5

Intellektuelle forsøger at se mulige udfald af situationer før de kommer i dem. De forsøger at finde ud af, hvad de forskellige valg de kan træffe vil give dem tilbage. Deres adfærd er baseret på tidligere kalkulationer.

Ad 6

Intellektuelle har en naturlig interesse for viden, i.e. filosofi. Intellektuelle ved at viden er magt, og at man, for at opnå magt, skal bruge viden.

Ad 7

Intellektuelle er mere resultatfokuserede. De er mindre interesserede i om alle har det godt. For intellektuelle gælder det generelt, at gode resultater giver selvværd.

Ad 8

Intellektuelle har en naturlig konkurrence mentalitet. De vil gerne være den bedste og er villige til at kæmpe for det.